คำออกเสียงโดยKaliraใน Forvo หน้า3.

สมาชิก: Kalira สมัครสมาชิกเพื่อKaliraออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/03/2012 rescheduled [en] rescheduled การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 Endocrinopathy [en] Endocrinopathy การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 stigmatise [en] stigmatise การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 supercalifragilisticexpialidocious [en] supercalifragilisticexpialidocious การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/03/2012 Lotta [en] Lotta การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 hospitalization [en] hospitalization การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 unconcern [en] unconcern การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 superimpose [en] superimpose การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 auspice [en] auspice การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 someday [en] someday การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 substantially [en] substantially การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 pneumatology [en] pneumatology การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 exhortation [en] exhortation การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 roofless [en] roofless การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 medulla oblongata [en] medulla oblongata การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 incentives [en] incentives การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2012 apocryphal [en] apocryphal การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2012 magnetic [en] magnetic การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2012 asynchronously [en] asynchronously การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2012 tourniquet [en] tourniquet การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2012 beloved [en] beloved การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2012 Nathan Fillion [en] Nathan Fillion การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2012 tendons [en] tendons การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2012 maturity [en] maturity การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2012 adultery [en] adultery การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/03/2012 fraternal [en] fraternal การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/03/2012 maternal [en] maternal การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2012 paternal [en] paternal การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/03/2012 Falter [en] Falter การออกเสียง คะแนนโหวต
05/03/2012 tabloid [en] tabloid การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

I'm a fiction writer with a strong interest in the sciences when I'm not immersing myself in languages and etymology.

I grew up in the central United States, with occasional visits to family in London.

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อKalira


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 97

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 8

จำนวน ผู้ที่โหวต: 12คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 9.825


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 6.230

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.144