คำออกเสียงโดยKaliraใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: Kalira สมัครสมาชิกเพื่อKaliraออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/03/2012 fellowship [en] fellowship การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 Lord of the Rings [en] Lord of the Rings การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/03/2012 escapism [en] escapism การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 runescape [en] runescape การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 composition [en] composition การออกเสียง 2คะแนนโหวต
06/03/2012 slither [en] slither การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 rampart [en] rampart การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 arthropod [en] arthropod การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 crucify [en] crucify การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 graciously [en] graciously การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 oscillation [en] oscillation การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 rancour [en] rancour การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 trollop [en] trollop การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 overwhelm [en] overwhelm การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 clockwork [en] clockwork การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 Centre for Coastal and Marine Sciences [en] Centre for Coastal and Marine Sciences การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 etymology [en] etymology การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/03/2012 unhygienic [en] unhygienic การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 self-centeredness [en] self-centeredness การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 gyroscopic [en] gyroscopic การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 Serpentine [en] Serpentine การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 Feline [en] Feline การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 Madeleine [en] Madeleine การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 strawberry [en] strawberry การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 idolatrous [en] idolatrous การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 Dysmorphic [en] Dysmorphic การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 unmanageable [en] unmanageable การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 organism [en] organism การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 transcendent [en] transcendent การออกเสียง คะแนนโหวต
06/03/2012 chronological [en] chronological การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

I'm a fiction writer with a strong interest in the sciences when I'm not immersing myself in languages and etymology.

I grew up in the central United States, with occasional visits to family in London.

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อKalira


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 97

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 8

จำนวน ผู้ที่โหวต: 12คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 9.740


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 6.438

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.126