คำออกเสียงโดยKaliraใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: Kalira สมัครสมาชิกเพื่อKaliraออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/03/2012 fellowship [en] fellowship การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 Lord of the Rings [en] Lord of the Rings การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/03/2012 escapism [en] escapism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 runescape [en] runescape การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 composition [en] composition การออกเสียง 3คะแนนโหวต
06/03/2012 slither [en] slither การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 rampart [en] rampart การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/03/2012 arthropod [en] arthropod การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 crucify [en] crucify การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 graciously [en] graciously การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 oscillation [en] oscillation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 trollop [en] trollop การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 overwhelm [en] overwhelm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 clockwork [en] clockwork การออกเสียง -1คะแนนโหวต
06/03/2012 Centre for Coastal and Marine Sciences [en] Centre for Coastal and Marine Sciences การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 etymology [en] etymology การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/03/2012 unhygienic [en] unhygienic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 self-centeredness [en] self-centeredness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 gyroscopic [en] gyroscopic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 Serpentine [en] Serpentine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 Feline [en] Feline การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 Madeleine [en] Madeleine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 strawberry [en] strawberry การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 Dysmorphic [en] Dysmorphic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 unmanageable [en] unmanageable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 organism [en] organism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 transcendent [en] transcendent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 chronological [en] chronological การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 rescheduled [en] rescheduled การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 Endocrinopathy [en] Endocrinopathy การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

I'm a fiction writer with a strong interest in the sciences when I'm not immersing myself in languages and etymology.

I grew up in the central United States, with occasional visits to family in London.

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อKalira


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 95 (1 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 8

จำนวน ผู้ที่โหวต: 25คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 18.353


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 7.282

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.661