คำออกเสียงโดยJulietteFrใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: JulietteFr สมัครสมาชิกเพื่อJulietteFrออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
16/09/2013 funérarium [fr] funérarium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 funboarder [fr] funboarder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 furetage [fr] furetage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 fumaison [fr] fumaison การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 fugacité [fr] fugacité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 frusques [fr] frusques การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 fruité [fr] fruité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 frottement [fr] frottement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 froissé [fr] froissé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 frontalier [fr] frontalier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 frontail [fr] frontail การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 froissant [fr] froissant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 fritons [fr] fritons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 froissement [fr] froissement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 froissable [fr] froissable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 frivolités [fr] frivolités การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 friterie [fr] friterie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 frissonnant [fr] frissonnant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 frissonnement [fr] frissonnement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 frisotter [fr] frisotter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 frisotté [fr] frisotté การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 frigorification [fr] frigorification การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 fréon [fr] fréon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 frictionné [fr] frictionné การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/09/2013 frappement [fr] frappement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 freiné [fr] freiné การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/09/2013 fraternel [fr] fraternel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 franquiste [fr] franquiste การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 franquette [fr] franquette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 frangipanier [fr] frangipanier การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อJulietteFr


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 124

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 5

จำนวน ผู้ที่โหวต: 5คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 5.646


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 9.422

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.954