คำออกเสียงโดยJulietteFrใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: JulietteFr สมัครสมาชิกเพื่อJulietteFrออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
16/09/2013 Saussemesnil [fr] Saussemesnil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 Teurthéville-Bocage [fr] Teurthéville-Bocage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 Tamerville [fr] Tamerville การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 Le Rozel [fr] Le Rozel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 Surtainville [fr] Surtainville การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/09/2013 Négreville [fr] Négreville การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 Huberville [fr] Huberville การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 Cambes-en-Plaine [fr] Cambes-en-Plaine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 épeire [fr] épeire การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/09/2013 épeiche [fr] épeiche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 Pierre Leguillon [fr] Pierre Leguillon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 futilités [fr] futilités การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 fusette [fr] fusette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 fusibilité [fr] fusibilité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 furtivité [fr] furtivité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 funérarium [fr] funérarium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 funboarder [fr] funboarder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 furetage [fr] furetage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 fumaison [fr] fumaison การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 fugacité [fr] fugacité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 frusques [fr] frusques การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 fruité [fr] fruité การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/09/2013 frottement [fr] frottement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 froissé [fr] froissé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 frontalier [fr] frontalier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 frontail [fr] frontail การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 froissant [fr] froissant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 fritons [fr] fritons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 froissement [fr] froissement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 froissable [fr] froissable การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อJulietteFr


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 139

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 5

จำนวน ผู้ที่โหวต: 15คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 8.038


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 10.760

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.909