ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/01/2015 le moyne [fr] le moyne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2015 Biarne [fr] Biarne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2015 Biard [fr] Biard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2015 princeps [fr] princeps การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2015 Biarre [fr] Biarre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2015 Bignicourt-sur-Saulx [fr] Bignicourt-sur-Saulx การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2015 Albert Treint [fr] Albert Treint การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2015 Euseigne [fr] Euseigne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2015 capot de voiture [fr] capot de voiture การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/12/2014 extorsion de fonds [fr] extorsion de fonds การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/12/2014 Gilois [fr] Gilois การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/12/2014 Caps de Virginie [fr] Caps de Virginie การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/12/2014 La Bourboule [fr] La Bourboule การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/12/2014 homographes [fr] homographes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/12/2014 Pompée [fr] Pompée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/08/2014 Gigny-sur-Saône [fr] Gigny-sur-Saône การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2014 moujik [fr] moujik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2014 pyrophore [fr] pyrophore การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/09/2013 Croisilles [fr] Croisilles การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/09/2013 Ondefontaine [fr] Ondefontaine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/09/2013 Forêt L'Évêque [fr] Forêt L'Évêque การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/09/2013 Domjean [fr] Domjean การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/09/2013 Contrières [fr] Contrières การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/09/2013 Fermanville [fr] Fermanville การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/09/2013 Montigny [fr] Montigny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 Argences [fr] Argences การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 Coutances [fr] Coutances การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 peaux [fr] peaux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 Morsalines [fr] Morsalines การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2013 Videcosville [fr] Videcosville การออกเสียง 0คะแนนโหวต