คำออกเสียงโดยJohannaGeiselใน Forvo

สมาชิก: JohannaGeisel สมัครสมาชิกเพื่อJohannaGeiselออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/10/2011 Mechatronik [de] Mechatronik การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/10/2011 Stilelement [de] Stilelement การออกเสียง คะแนนโหวต
10/10/2011 Fachjargon [de] Fachjargon การออกเสียง คะแนนโหวต
10/10/2011 Eurythmielehrer [de] Eurythmielehrer การออกเสียง คะแนนโหวต
10/10/2011 Verunglimpfung [de] Verunglimpfung การออกเสียง คะแนนโหวต
10/10/2011 durchjagen [de] durchjagen การออกเสียง คะแนนโหวต
10/10/2011 Denkart [de] Denkart การออกเสียง คะแนนโหวต
10/10/2011 Urheberrechtsgesetz [de] Urheberrechtsgesetz การออกเสียง คะแนนโหวต
10/10/2011 hinhängen [de] hinhängen การออกเสียง คะแนนโหวต
10/10/2011 Onomatopoesie [de] Onomatopoesie การออกเสียง คะแนนโหวต
10/10/2011 gestaltlos [de] gestaltlos การออกเสียง คะแนนโหวต
10/10/2011 Millionärsehepaar [de] Millionärsehepaar การออกเสียง คะแนนโหวต
10/10/2011 Perpendikel [de] Perpendikel การออกเสียง คะแนนโหวต
10/10/2011 Missbildung [de] Missbildung การออกเสียง คะแนนโหวต
10/10/2011 zusammenwürfeln [de] zusammenwürfeln การออกเสียง คะแนนโหวต
10/10/2011 gepfuscht [de] gepfuscht การออกเสียง คะแนนโหวต
10/10/2011 aufmuntern [de] aufmuntern การออกเสียง คะแนนโหวต
10/10/2011 formreich [de] formreich การออกเสียง คะแนนโหวต
10/10/2011 Zeichentalent [de] Zeichentalent การออกเสียง คะแนนโหวต
10/10/2011 Popularphilosophie [de] Popularphilosophie การออกเสียง คะแนนโหวต
10/10/2011 anderthalbjährig [de] anderthalbjährig การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อJohannaGeisel


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 21 (1 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 2

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 2.414


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 18.654

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 7.078