คำออกเสียงโดยJeremyใน Forvo

สมาชิก: Jeremy สมัครสมาชิกเพื่อJeremyออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/03/2009 Jérémy Toulalan [fr] Jérémy Toulalan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 les bleus [fr] les bleus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 diavolo [it] diavolo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 dio [it] dio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Paolo Ferrari [it] Paolo Ferrari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Mario Bava [it] Mario Bava การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Piero Fassino [it] Piero Fassino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Marco Bellocchio [it] Marco Bellocchio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Massimo Troisi [it] Massimo Troisi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Riccardo Giacconi [it] Riccardo Giacconi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Paolo di Canio [it] Paolo di Canio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Pier Ferdinando Casini [it] Pier Ferdinando Casini การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Paolo Rossi [it] Paolo Rossi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Ajaccio [fr] Ajaccio การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/03/2009 accent [fr] accent การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 Pierre Puget [fr] Pierre Puget การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Charles-François Daubigny [fr] Charles-François Daubigny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Jules Chéret [fr] Jules Chéret การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Théodore Tiffereau [fr] Théodore Tiffereau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Je voudrais chercher [fr] Je voudrais chercher การออกเสียง -1คะแนนโหวต
11/03/2009 Je voudrais manger [fr] Je voudrais manger การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 Renato Dulbecco [it] Renato Dulbecco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Luigi Comencini [it] Luigi Comencini การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Aldo Rossi [it] Aldo Rossi การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

:)

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อJeremy


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 24 (2 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 2

จำนวน ผู้ที่โหวต: 3คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 12.183


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 17.769

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 7.805