ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
16/09/2014 Galfridian [en] Galfridian การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2014 Trimethylsilylamodimethicone [en] Trimethylsilylamodimethicone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2014 bichromatism [en] bichromatism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2014 restify [en] restify การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2014 quadrate [en] quadrate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2013 Tahitians [en] Tahitians การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2013 pitches [en] pitches การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/02/2013 choker [en] choker การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2013 gorp [en] gorp การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2013 lilting [en] lilting การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2013 vouched [en] vouched การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2013 scoped [en] scoped การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2013 yoking [en] yoking การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2013 alumina [la] alumina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2013 ammonia [la] ammonia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2013 optimum [la] optimum การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/02/2013 lectionis [la] lectionis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2013 Louis Farrakhan [en] Louis Farrakhan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2012 Asclepium [en] Asclepium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2012 aventador [en] aventador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2012 Desiderata [en] Desiderata การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/09/2012 sticking [en] sticking การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 unforgiving [en] unforgiving การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2012 Lesnes [en] Lesnes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 megatron [en] megatron การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 Jonas Jerebko [en] Jonas Jerebko การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 Peter Biskind [en] Peter Biskind การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2012 sina weibo [en] sina weibo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 Trinden [en] Trinden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 Emmerich [en] Emmerich การออกเสียง 0คะแนนโหวต