คำออกเสียงโดยJaloid64ใน Forvo

สมาชิก: Jaloid64 สมัครสมาชิกเพื่อJaloid64ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/06/2012 Iwatsubo [ja] Iwatsubo การออกเสียง คะแนนโหวต
03/06/2012 Nishikawa [ja] Nishikawa การออกเสียง คะแนนโหวต
03/06/2012 真核細胞 [ja] 真核細胞 การออกเสียง คะแนนโหวต
03/06/2012 核酸 [ja] 核酸 การออกเสียง คะแนนโหวต
03/06/2012 デオキシリボ核酸 [ja] デオキシリボ核酸 การออกเสียง คะแนนโหวต
03/06/2012 DNA [ja] DNA การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2012 Tokai [ja] Tokai การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2012 yatagarasu [ja] yatagarasu การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2012 犠牲 [ja] 犠牲 การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2012 つんとしていた [ja] つんとしていた การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2012 Kokuyo [ja] Kokuyo การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2012 Menicon [ja] Menicon การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2012 いくらでもいたのだから [ja] いくらでもいたのだから การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2012 違 ちがう [ja] 違 ちがう การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2012 見たところでは [ja] 見たところでは การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2012 Kaneka [ja] Kaneka การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2012 礼儀作法 [ja] 礼儀作法 การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2012 内側 [ja] 内側 การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2012 白線 [ja] 白線 การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ญี่ปุ่น

ติดต่อJaloid64


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 19

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

การเข้า ชม: 2.136


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 7.548