คำออกเสียงโดยJaloid64ใน Forvo

สมาชิก: Jaloid64 สมัครสมาชิกเพื่อJaloid64ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/06/2012 Iwatsubo [ja] Iwatsubo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2012 Nishikawa [ja] Nishikawa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2012 真核細胞 [ja] 真核細胞 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2012 核酸 [ja] 核酸 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2012 デオキシリボ核酸 [ja] デオキシリボ核酸 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2012 DNA [ja] DNA การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 Tokai [ja] Tokai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 yatagarasu [ja] yatagarasu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 犠牲 [ja] 犠牲 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 つんとしていた [ja] つんとしていた การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 Kokuyo [ja] Kokuyo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 Menicon [ja] Menicon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 いくらでもいたのだから [ja] いくらでもいたのだから การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 違 ちがう [ja] 違 ちがう การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 見たところでは [ja] 見たところでは การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 Kaneka [ja] Kaneka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 礼儀作法 [ja] 礼儀作法 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 内側 [ja] 内側 การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/06/2012 白線 [ja] 白線 การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ญี่ปุ่น

ติดต่อJaloid64


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 19 (1 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 4.070


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 9.356