คำออกเสียงโดยIzcarielใน Forvo

สมาชิก: Izcariel สมัครสมาชิกเพื่อIzcarielออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/04/2011 gilipollas [es] gilipollas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 imbécil [es] imbécil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 carajote [es] carajote การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 hostias [es] hostias การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 puta [es] puta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 cabrón [es] cabrón การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 cojones [es] cojones การออกเสียง -1คะแนนโหวต
26/04/2011 peripuesto [es] peripuesto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 pingoneo [es] pingoneo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 lechuguino [es] lechuguino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 pijotada [es] pijotada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 petanca [es] petanca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 picha [es] picha การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สเปน

ติดต่อIzcariel


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 13

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 3

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 6.616


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 15.218

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 11.659