คำออกเสียงโดยIsalysใน Forvo

สมาชิก: Isalys สมัครสมาชิกเพื่อIsalysออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/04/2014 charretté [fr] charretté การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2014 Siméon Stylite le Jeune [fr] Siméon Stylite le Jeune การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2014 Charenton-Saint-Maurice [fr] Charenton-Saint-Maurice การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 déniveler [fr] déniveler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 passerillage [fr] passerillage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 mélioratif [fr] mélioratif การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 Tristan et Iseut [fr] Tristan et Iseut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 s'intituler [fr] s'intituler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 gemmage [fr] gemmage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 prétexté [fr] prétexté การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 s'annexer [fr] s'annexer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 lové [fr] lové การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 inconditionnellement [fr] inconditionnellement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 s'écourter [fr] s'écourter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 séparemment [fr] séparemment การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 comparu [fr] comparu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 s'enrégimenter [fr] s'enrégimenter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 Longicorne brun de l'épinette [fr] Longicorne brun de l'épinette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 s'aveugler [fr] s'aveugler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 un assistant social [fr] un assistant social การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 Cadoubal [fr] Cadoubal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 s'estimer [fr] s'estimer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 s'entremettre [fr] s'entremettre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 la belle-sœur [fr] la belle-sœur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 fait un travail [fr] fait un travail การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 s'étoffer [fr] s'étoffer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 façonné [fr] façonné การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 plates-bandes [fr] plates-bandes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 l'enfant [fr] l'enfant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2013 une assistante sociale [fr] une assistante sociale การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อIsalys


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 171 (3 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1

จำนวน ผู้ที่โหวต: 3คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 14.158


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 40.907

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.607