คำออกเสียงโดยHargrimmใน Forvo

สมาชิก: Hargrimm สมัครสมาชิกเพื่อHargrimmออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/11/2008 covers [en] covers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2008 troubleshooting [en] troubleshooting การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2008 warcraft [en] warcraft การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2008 Errands [en] Errands การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/04/2008 hurricane [en] hurricane การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/04/2008 crowded [en] crowded การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2008 tornado [en] tornado การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/04/2008 earthquake [en] earthquake การออกเสียง 2คะแนนโหวต
10/04/2008 awful [en] awful การออกเสียง 3คะแนนโหวต
10/04/2008 Flood [en] Flood การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2008 friendly [en] friendly การออกเสียง 2คะแนนโหวต
10/04/2008 cuisine [en] cuisine การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/04/2008 employee [en] employee การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/04/2008 codify [en] codify การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/04/2008 Condoleezza Rice [en] Condoleezza Rice การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2008 @ [en] @ การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/04/2008 Tiffany [en] Tiffany การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/04/2008 Bugs bunny [en] Bugs bunny การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/04/2008 IBM [en] IBM การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2008 Michael Jordan [en] Michael Jordan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2008 Homer Simpson [en] Homer Simpson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2008 hamster [en] hamster การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2008 cancel [en] cancel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2008 integral [en] integral การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/04/2008 ultimatum [en] ultimatum การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/04/2008 segue [en] segue การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/04/2008 arboretum [en] arboretum การออกเสียง -1คะแนนโหวต
05/04/2008 Matthew McConaughey [en] Matthew McConaughey การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2008 Norfolk [en] Norfolk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2008 thence [en] thence การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 69 (17 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 2

จำนวน ผู้ที่โหวต: 34คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 22.195


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 21.758

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.498