ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/11/2015 tôt [fr] tôt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2015 pompion [fr] pompion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2015 a eu lieu [fr] a eu lieu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2015 la veille [fr] la veille การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2015 Aix-la-Chapelle [fr] Aix-la-Chapelle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2015 Ratisbonne [fr] Ratisbonne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2015 Presbourg [fr] Presbourg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2015 Munich [fr] Munich การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 battre le fer tant qu'il est chaud [fr] battre le fer tant qu'il est chaud การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/05/2015 j'installe [fr] j'installe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 vous vous installez ici ? [fr] vous vous installez ici ? การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 en même temps que [fr] en même temps que การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 vendre son âme au diable [fr] vendre son âme au diable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 tous les chemins mènent à Rome [fr] tous les chemins mènent à Rome การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 tête à tête [fr] tête à tête การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 nous installons [fr] nous installons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 chandelier [fr] chandelier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2015 cellules flagellées [fr] cellules flagellées การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/05/2015 rides estompées [fr] rides estompées การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2015 Terrier écossais [fr] Terrier écossais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2015 fidèles lecteurs [fr] fidèles lecteurs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2015 faisant fi [fr] faisant fi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2015 Jacques le fataliste et son maître [fr] Jacques le fataliste et son maître การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/05/2015 look hippie chic [fr] look hippie chic การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/05/2015 sandales à talons [fr] sandales à talons การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/05/2015 Parole de Dieu [fr] Parole de Dieu การออกเสียง -1คะแนนโหวต
07/05/2015 triple protection [fr] triple protection การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2015 pétrifié de terreur [fr] pétrifié de terreur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2015 être symbolisée par [fr] être symbolisée par การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/05/2015 python [fr] python การออกเสียง 0คะแนนโหวต