ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/10/2012 Auslandsaufenthalt [de] Auslandsaufenthalt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 worried [en] worried การออกเสียง 3คะแนนโหวต
18/10/2012 fought [en] fought การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/10/2012 pool [en] pool การออกเสียง 2คะแนนโหวต
18/10/2012 cone [en] cone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 ingredient [en] ingredient การออกเสียง 2คะแนนโหวต
18/10/2012 East Midlands [en] East Midlands การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 Ogre [en] Ogre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 Barbados [en] Barbados การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 nun [en] nun การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/10/2012 none [en] none การออกเสียง 6คะแนนโหวต
18/10/2012 translocation [en] translocation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 whee! [en] whee! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 aloud [en] aloud การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 acid [en] acid การออกเสียง 3คะแนนโหวต
18/10/2012 tap [en] tap การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/10/2012 Theresa May [en] Theresa May การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 conscientious [en] conscientious การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 consciousness [en] consciousness การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/10/2012 pike [en] pike การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 Beelzebub [en] Beelzebub การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 murder [en] murder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 murderer [en] murderer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 flawed [en] flawed การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/10/2012 higher [en] higher การออกเสียง 4คะแนนโหวต
18/10/2012 abnormalities [en] abnormalities การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 marquee [en] marquee การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/10/2012 barmcake [en] barmcake การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 warm [en] warm การออกเสียง -1คะแนนโหวต
18/10/2012 handle [en] handle การออกเสียง 0คะแนนโหวต