คำออกเสียงโดยForaoisTaibreamhใน Forvo หน้า4.

สมาชิก: ForaoisTaibreamh สมัครสมาชิกเพื่อForaoisTaibreamhออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/10/2012 Beaj vat ! [br] Beaj vat ! การออกเสียง -1คะแนนโหวต
03/10/2012 Plistin [br] Plistin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 Plouvagor [br] Plouvagor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 holloueziadur [br] holloueziadur การออกเสียง -1คะแนนโหวต
03/10/2012 harvestman [en] harvestman การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 obeying [en] obeying การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 Plougraz [br] Plougraz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 Plouzelambr [br] Plouzelambr การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 penaos [br] penaos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 Plusulian [br] Plusulian การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 Pont-Melvez [br] Pont-Melvez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 Plouilio [br] Plouilio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 bezañ [br] bezañ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 Ploulec'h [br] Ploulec'h การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 Ploueg-Pontrev [br] Ploueg-Pontrev การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 Pontrev [br] Pontrev การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 Plougouskant [br] Plougouskant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 Plourac'h [br] Plourac'h การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 Pluskelleg [br] Pluskelleg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 Pouldouran [br] Pouldouran การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 liver [br] liver การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 light [en] light การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 Dan Isaac Slobin [en] Dan Isaac Slobin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 board games [en] board games การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 Burchard [en] Burchard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 banjax [en] banjax การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 sioráf [ga] sioráf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 foraois [ga] foraois การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/09/2012 subject [en] subject การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/09/2012 own [en] own การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ไอร์แลนด์

ติดต่อForaoisTaibreamh


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 147 (2 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 20

จำนวน ผู้ที่โหวต: 8คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 16.122


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 4.102

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.846