คำออกเสียงโดยFlashmanใน Forvo หน้า7.

สมาชิก: Flashman สมัครสมาชิกเพื่อFlashmanออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/02/2012 July [en] July การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/02/2012 June [en] June การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2012 may [en] may การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 cue ball [en] cue ball การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 April [en] April การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 March [en] March การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 February [en] February การออกเสียง -2คะแนนโหวต
08/02/2012 January [en] January การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 Proposition [en] Proposition การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 male [en] male การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 ruler [en] ruler การออกเสียง 3คะแนนโหวต
08/02/2012 pencil [en] pencil การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 pen [en] pen การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 student [en] student การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 hotel [en] hotel การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 overbooked [en] overbooked การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 big [en] big การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 wifi [en] wifi การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 waistcoat [en] waistcoat การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 cupcake [en] cupcake การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 barley [en] barley การออกเสียง -1คะแนนโหวต
08/02/2012 mashed potatoes [en] mashed potatoes การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 sausage roll [en] sausage roll การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 currant [en] currant การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 Prawn [en] Prawn การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 sitar [en] sitar การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 electronic organ [en] electronic organ การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 Sax [en] Sax การออกเสียง คะแนนโหวต
07/02/2012 Brazil [en] Brazil การออกเสียง คะแนนโหวต
07/02/2012 lingual [en] lingual การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหราชอาณาจักร

ติดต่อFlashman


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 229 (4 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 38

จำนวน ผู้ที่โหวต: 25คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 18.492


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.141

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.006