คำออกเสียงโดยFlashmanใน Forvo หน้า7.

สมาชิก: Flashman สมัครสมาชิกเพื่อFlashmanออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/02/2012 March [en] March การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 Proposition [en] Proposition การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 male [en] male การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/02/2012 ruler [en] ruler การออกเสียง 4คะแนนโหวต
08/02/2012 pencil [en] pencil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 pen [en] pen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 hotel [en] hotel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 overbooked [en] overbooked การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 big [en] big การออกเสียง 2คะแนนโหวต
08/02/2012 wifi [en] wifi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 waistcoat [en] waistcoat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 cupcake [en] cupcake การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 barley [en] barley การออกเสียง -1คะแนนโหวต
08/02/2012 mashed potatoes [en] mashed potatoes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 sausage roll [en] sausage roll การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 currant [en] currant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 Prawn [en] Prawn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 sitar [en] sitar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 electronic organ [en] electronic organ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 Sax [en] Sax การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2012 lingual [en] lingual การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2012 unbreakable [en] unbreakable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2012 derogative [en] derogative การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2012 somber [en] somber การออกเสียง -1คะแนนโหวต
07/02/2012 mute [en] mute การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2012 brightest [en] brightest การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2012 nice [en] nice การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/02/2012 great-grandparents [en] great-grandparents การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2012 convicts [en] convicts การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2012 troubleshooter [en] troubleshooter การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหราชอาณาจักร

ติดต่อFlashman


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 217 (4 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 38

จำนวน ผู้ที่โหวต: 35คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 35.415


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.615

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.291