คำออกเสียงโดยFlashmanใน Forvo หน้า6.

สมาชิก: Flashman สมัครสมาชิกเพื่อFlashmanออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/02/2012 wardrobe [en] wardrobe การออกเสียง 3คะแนนโหวต
18/02/2012 blur [en] blur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2012 sport [en] sport การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2012 flight [en] flight การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 Draco Malfoy [en] Draco Malfoy การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2012 Lord Voldemort [en] Lord Voldemort การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2012 Ron Weasley [en] Ron Weasley การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 Severus Snape [en] Severus Snape การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 Snape [en] Snape การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2012 hagrid [en] hagrid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 Hermione Granger [en] Hermione Granger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 Hermione [en] Hermione การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 hogwarts [en] hogwarts การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 sage [en] sage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 thyme [en] thyme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 Rosemary [en] Rosemary การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/02/2012 basil [en] basil การออกเสียง -2คะแนนโหวต
09/02/2012 Sybil [en] Sybil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 Diamond [en] Diamond การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 Ruby [en] Ruby การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 witch [en] witch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 Harry Potter [en] Harry Potter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 December [en] December การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 October [en] October การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 September [en] September การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 August [en] August การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2012 June [en] June การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2012 may [en] may การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 cue ball [en] cue ball การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/02/2012 April [en] April การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหราชอาณาจักร

ติดต่อFlashman


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 217 (4 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 38

จำนวน ผู้ที่โหวต: 35คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 35.406


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.626

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.291