คำออกเสียงโดยFlashmanใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: Flashman สมัครสมาชิกเพื่อFlashmanออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/03/2012 Ouch! [en] Ouch! การออกเสียง คะแนนโหวต
01/03/2012 gums [en] gums การออกเสียง คะแนนโหวต
01/03/2012 current account [en] current account การออกเสียง คะแนนโหวต
01/03/2012 across [en] across การออกเสียง 3คะแนนโหวต
01/03/2012 activist [en] activist การออกเสียง คะแนนโหวต
01/03/2012 acupuncture [en] acupuncture การออกเสียง คะแนนโหวต
01/03/2012 advice [en] advice การออกเสียง คะแนนโหวต
29/02/2012 addiction [en] addiction การออกเสียง คะแนนโหวต
29/02/2012 administration [en] administration การออกเสียง คะแนนโหวต
29/02/2012 aerobics [en] aerobics การออกเสียง คะแนนโหวต
29/02/2012 good afternoon [en] good afternoon การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/02/2012 alcohol [en] alcohol การออกเสียง คะแนนโหวต
21/02/2012 alarm clock [en] alarm clock การออกเสียง คะแนนโหวต
21/02/2012 Diagon Alley [en] Diagon Alley การออกเสียง คะแนนโหวต
21/02/2012 alley [en] alley การออกเสียง คะแนนโหวต
21/02/2012 allergy [en] allergy การออกเสียง คะแนนโหวต
21/02/2012 aisle [en] aisle การออกเสียง คะแนนโหวต
21/02/2012 Airport [en] Airport การออกเสียง คะแนนโหวต
21/02/2012 Air Traffic Control [en] Air Traffic Control การออกเสียง คะแนนโหวต
21/02/2012 airmail [en] airmail การออกเสียง คะแนนโหวต
21/02/2012 Royal Air Force [en] Royal Air Force การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2012 air-conditioned [en] air-conditioned การออกเสียง คะแนนโหวต
21/02/2012 agriculture [en] agriculture การออกเสียง คะแนนโหวต
21/02/2012 Aftershave [en] Aftershave การออกเสียง คะแนนโหวต
21/02/2012 Africa [en] Africa การออกเสียง คะแนนโหวต
21/02/2012 aeroplane [en] aeroplane การออกเสียง คะแนนโหวต
21/02/2012 accommodation [en] accommodation การออกเสียง 3คะแนนโหวต
21/02/2012 accident [en] accident การออกเสียง 2คะแนนโหวต
21/02/2012 cavity [en] cavity การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/02/2012 toothache [en] toothache การออกเสียง 1คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหราชอาณาจักร

ติดต่อFlashman


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 229 (4 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 38

จำนวน ผู้ที่โหวต: 25คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 18.774


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.143

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.006