คำออกเสียงโดยFlashmanใน Forvo

สมาชิก: Flashman สมัครสมาชิกเพื่อFlashmanออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/03/2012 Aston Villa [en] Aston Villa การออกเสียง คะแนนโหวต
03/03/2012 Everton [en] Everton การออกเสียง คะแนนโหวต
03/03/2012 Norwich City [en] Norwich City การออกเสียง คะแนนโหวต
03/03/2012 Tottenham Hotspur [en] Tottenham Hotspur การออกเสียง คะแนนโหวต
03/03/2012 West Bromwich Albion [en] West Bromwich Albion การออกเสียง คะแนนโหวต
03/03/2012 Newcastle United [en] Newcastle United การออกเสียง -2คะแนนโหวต
03/03/2012 Stoke city [en] Stoke city การออกเสียง คะแนนโหวต
03/03/2012 arsenal [en] arsenal การออกเสียง คะแนนโหวต
03/03/2012 Manchester United [en] Manchester United การออกเสียง คะแนนโหวต
03/03/2012 Manchester City [en] Manchester City การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/03/2012 Seal [en] Seal การออกเสียง คะแนนโหวต
03/03/2012 zebra [en] zebra การออกเสียง คะแนนโหวต
03/03/2012 camel [en] camel การออกเสียง คะแนนโหวต
03/03/2012 booth [en] booth การออกเสียง -1คะแนนโหวต
03/03/2012 bikini [en] bikini การออกเสียง คะแนนโหวต
03/03/2012 Prince Albert [en] Prince Albert การออกเสียง คะแนนโหวต
03/03/2012 Brian Cox [en] Brian Cox การออกเสียง คะแนนโหวต
03/03/2012 tennis [en] tennis การออกเสียง คะแนนโหวต
03/03/2012 hazelnut [en] hazelnut การออกเสียง คะแนนโหวต
03/03/2012 macadamia [en] macadamia การออกเสียง คะแนนโหวต
03/03/2012 pistachio [en] pistachio การออกเสียง คะแนนโหวต
03/03/2012 pointless [en] pointless การออกเสียง คะแนนโหวต
03/03/2012 tuna [en] tuna การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/03/2012 white-collar [en] white-collar การออกเสียง คะแนนโหวต
03/03/2012 May Day [en] May Day การออกเสียง คะแนนโหวต
03/03/2012 wombat [en] wombat การออกเสียง คะแนนโหวต
03/03/2012 kilometre [en] kilometre การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/03/2012 intensified [en] intensified การออกเสียง คะแนนโหวต
03/03/2012 faithless [en] faithless การออกเสียง คะแนนโหวต
03/03/2012 favourite [en] favourite การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหราชอาณาจักร

ติดต่อFlashman


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 229 (4 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 38

จำนวน ผู้ที่โหวต: 25คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 18.937


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.122

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.009