คำออกเสียงโดยElloiใน Forvo

สมาชิก: Elloi สมัครสมาชิกเพื่อElloiออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/09/2011 Jemrić [hr] Jemrić การออกเสียง คะแนนโหวต
22/08/2011 Goran Senjanović [hr] Goran Senjanović การออกเสียง คะแนนโหวต
22/08/2011 autobusna stanica [hr] autobusna stanica การออกเสียง คะแนนโหวต
22/08/2011 voziti [hr] voziti การออกเสียง คะแนนโหวต
22/08/2011 poštanski sandučić [hr] poštanski sandučić การออกเสียง คะแนนโหวต
16/08/2011 podmornica [hr] podmornica การออกเสียง คะแนนโหวต
06/08/2011 zrakoplov [hr] zrakoplov การออกเสียง คะแนนโหวต
06/08/2011 zračna luka [hr] zračna luka การออกเสียง คะแนนโหวต
06/08/2011 kolodvor [hr] kolodvor การออกเสียง คะแนนโหวต
01/08/2011 motocikl [hr] motocikl การออกเสียง คะแนนโหวต
01/08/2011 Dunja Rajter [hr] Dunja Rajter การออกเสียง คะแนนโหวต
01/08/2011 Ivan Dodig [hr] Ivan Dodig การออกเสียง คะแนนโหวต
01/08/2011 Boris Veličan [hr] Boris Veličan การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2011 Kašman [hr] Kašman การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2011 Helena Njirić [hr] Helena Njirić การออกเสียง คะแนนโหวต
27/07/2011 Hrvoje Njirić [hr] Hrvoje Njirić การออกเสียง คะแนนโหวต
25/07/2011 planika [hr] planika การออกเสียง คะแนนโหวต
25/07/2011 planika maginja [hr] planika maginja การออกเสียง คะแนนโหวต
25/07/2011 japanska nešpula [hr] japanska nešpula การออกเสียง คะแนนโหวต
25/07/2011 mušmula [hr] mušmula การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2011 Никола Тесла / Nikola Tesla [hr] Никола Тесла / Nikola Tesla การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2011 Ivan Gundulić [hr] Ivan Gundulić การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2011 Ruđer Bošković [hr] Ruđer Bošković การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2011 Herman Dalmatin [hr] Herman Dalmatin การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2011 Lavoslav Ružička [hr] Lavoslav Ružička การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2011 Marin Getaldić [hr] Marin Getaldić การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2011 Faust Vrančić [hr] Faust Vrančić การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2011 Ivan Supek [hr] Ivan Supek การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2011 Miroslav Radman [hr] Miroslav Radman การออกเสียง คะแนนโหวต
24/07/2011 Hrvoje Požar [hr] Hrvoje Požar การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

I'm Croatian and my accent is from Split.

http://djelatnici.unizd.hr/~nrotar/akcenti.pdf Accents in Croatian
http://www.senj.hr/Glagoljica.htm Transliteration of Latin Text into the Glagolitic Alphabet

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: โครเอเชีย

ติดต่อElloi


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 388 (17 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 277

จำนวน ผู้ที่โหวต: 19คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 31.109


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 547

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 638