คำออกเสียงโดยElinใน Forvo

สมาชิก: Elin บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อElinออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
14/11/2010 rökvísindi [is] rökvísindi การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 sólskin [is] sólskin การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 sólargeisli [is] sólargeisli การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 stærðfræði [is] stærðfræði การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 eðlisfræði [is] eðlisfræði การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 fjarlægð [is] fjarlægð การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 hornafræði [is] hornafræði การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 Jóhanna Sigurðardóttir [is] Jóhanna Sigurðardóttir การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 sólarljós [is] sólarljós การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 sittu [is] sittu การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 legið [is] legið การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 sagt [is] sagt การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 kauptu [is] kauptu การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 venjuleg [is] venjuleg การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 hét [is] hét การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 venjulegur [is] venjulegur การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 þekking [is] þekking การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 hljóttu [is] hljóttu การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 eitthvað [is] eitthvað การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 skilgreining [is] skilgreining การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 stattu [is] stattu การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 liggðu [is] liggðu การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 keypti [is] keypti การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 sagði [is] sagði การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 skeytingarlaus [is] skeytingarlaus การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 þið liggið [is] þið liggið การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 köttinn í sekknum [is] köttinn í sekknum การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 búast við einhverju [is] búast við einhverju การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 við liggjum [is] við liggjum การออกเสียง คะแนนโหวต
14/11/2010 lært [is] lært การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ไอซ์แลนด์

เว็บ: http://www.independent-talent-source.com

ติดต่อElin


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 172 (19 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 24

จำนวน ผู้ที่โหวต: 20คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 13.847


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.972

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.330