ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/09/2009 Oldham [en] Oldham การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/09/2009 Rochdale [en] Rochdale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2009 Hawick [en] Hawick การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/08/2009 scone [en] scone การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/08/2009 sassenach [sco] sassenach การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/08/2009 Drambuie [sco] Drambuie การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด