คำออกเสียงโดยEElenaใน Forvo

สมาชิก: EElena สมัครสมาชิกเพื่อEElenaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
20/12/2011 опойковый [ru] опойковый การออกเสียง คะแนนโหวต
20/12/2011 чеховский [ru] чеховский การออกเสียง คะแนนโหวต
20/12/2011 совершившийся [ru] совершившийся การออกเสียง คะแนนโหวต
20/12/2011 греко-римский [ru] греко-римский การออกเสียง คะแนนโหวต
20/12/2011 дзот [ru] дзот การออกเสียง คะแนนโหวต
20/12/2011 франко-германский [ru] франко-германский การออกเสียง คะแนนโหวต
20/12/2011 ГИБДД [ru] ГИБДД การออกเสียง คะแนนโหวต
20/12/2011 Зиновий Рождественский [ru] Зиновий Рождественский การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2011 вычерпывать [ru] вычерпывать การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2011 вычерпнуться [ru] вычерпнуться การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2011 диспозиция [ru] диспозиция การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2011 вычерпнуть [ru] вычерпнуть การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2011 Каллистратовна [ru] Каллистратовна การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2011 Карпович [ru] Карпович การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2011 Каллиникович [ru] Каллиникович การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2011 выстуживаться [ru] выстуживаться การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2011 Карповна [ru] Карповна การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2011 Капитоновна [ru] Капитоновна การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2011 Карловна [ru] Карловна การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2011 Карлович [ru] Карлович การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2011 выстужать [ru] выстужать การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2011 вычерпываться [ru] вычерпываться การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2011 вычерпаться [ru] вычерпаться การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2011 вычерпывание [ru] вычерпывание การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2011 выстужаться [ru] выстужаться การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2011 Каллистратович [ru] Каллистратович การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2011 Львовна [ru] Львовна การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2011 выстуживание [ru] выстуживание การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2011 ферросплавщик [ru] ферросплавщик การออกเสียง คะแนนโหวต
19/12/2011 Леонович [ru] Леонович การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: รัสเซีย

ติดต่อEElena


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 235

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

การเข้า ชม: 5.567


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 988