คำออกเสียงโดยDrosophilistใน Forvo หน้า9.

สมาชิก: Drosophilist สมัครสมาชิกเพื่อDrosophilistออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/01/2010 saviour [en] saviour การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 ruled [en] ruled การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 blank slate [en] blank slate การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/01/2010 dyslipidemia [en] dyslipidemia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 Crookes [en] Crookes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 creative commons attribution [en] creative commons attribution การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 illiac [en] illiac การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/01/2010 cristae [en] cristae การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/01/2010 Kira Nerys [en] Kira Nerys การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/01/2010 vesicular [en] vesicular การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/01/2010 autolysis [en] autolysis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/01/2010 autophagy [en] autophagy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 Louisa [en] Louisa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 Claudia [en] Claudia การออกเสียง 2คะแนนโหวต
13/01/2010 conceptualizing [en] conceptualizing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 humanistic [en] humanistic การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/01/2010 epson [en] epson การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/01/2010 perpetuated [en] perpetuated การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 conversely [en] conversely การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/01/2010 concerning [en] concerning การออกเสียง 4คะแนนโหวต
13/01/2010 relying [en] relying การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 favourable [en] favourable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 chunder [en] chunder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 bajor [en] bajor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 myrosinase [en] myrosinase การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 pot-herb [en] pot-herb การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 dearly [en] dearly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 upmarket [en] upmarket การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/01/2010 sneaky [en] sneaky การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2009 anglewise [en] anglewise การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Born and raised in Toronto, Canada in 1971. I have a Ph.D in biological sciences, specifically genetics and cell biology.

I try to pronounce words as I would in everyday speech rather than fully enunciated. I speak with a West/Central Canadian accent. It is rhotic (final "R" pronounced), I pronounce cot-caught and Mary-merry-marry the same. I also speak with a Canadian Rising -- the vowel sound of "house" and "houses" is different and is the source of the amusing (yet incorrect) belief that Canadians pronounce "out and about" as "oot and aboot"; Wikipedia has a good article on this.

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: แคนาดา

ติดต่อDrosophilist


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 519 (91 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 9

จำนวน ผู้ที่โหวต: 115คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 45.897


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 7.054

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 593