คำออกเสียงโดยDrosophilistใน Forvo หน้า8.

สมาชิก: Drosophilist สมัครสมาชิกเพื่อDrosophilistออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
20/01/2010 wrath [en] wrath การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/01/2010 telecast [en] telecast การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/01/2010 tailpipe [en] tailpipe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/01/2010 plagiarized [en] plagiarized การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 Burroughs [en] Burroughs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 devo [en] devo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 glycolic peel [en] glycolic peel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 unipotent [en] unipotent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 multipotent [en] multipotent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 fibrocartilage [en] fibrocartilage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 hyaline [en] hyaline การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 chondrocyte [en] chondrocyte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 Chondroblast [en] Chondroblast การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 Areolar [en] Areolar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 Proteoglycan [en] Proteoglycan การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/01/2010 Reticular [en] Reticular การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 phagocytize [en] phagocytize การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 Adipocyte [en] Adipocyte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 Fibroblast [en] Fibroblast การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 ureter [en] ureter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 serous [en] serous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 Codon [en] Codon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 Pluripotent [en] Pluripotent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2010 anxiously [en] anxiously การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/01/2010 biomolecule [en] biomolecule การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 Richter [en] Richter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 defy [en] defy การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/01/2010 waddling [en] waddling การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 Reagan [en] Reagan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2010 mightiest [en] mightiest การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Born and raised in Toronto, Canada in 1971. I have a Ph.D in biological sciences, specifically genetics and cell biology.

I try to pronounce words as I would in everyday speech rather than fully enunciated. I speak with a West/Central Canadian accent. It is rhotic (final "R" pronounced), I pronounce cot-caught and Mary-merry-marry the same. I also speak with a Canadian Rising -- the vowel sound of "house" and "houses" is different and is the source of the amusing (yet incorrect) belief that Canadians pronounce "out and about" as "oot and aboot"; Wikipedia has a good article on this.

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: แคนาดา

ติดต่อDrosophilist


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 519 (91 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 9

จำนวน ผู้ที่โหวต: 115คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 45.512


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 6.728

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 590