คำออกเสียงโดยDrosophilistใน Forvo หน้า5.

สมาชิก: Drosophilist สมัครสมาชิกเพื่อDrosophilistออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/01/2010 troglobite [en] troglobite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 detritivore [en] detritivore การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 mynah bird [en] mynah bird การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 musk [en] musk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 Mandrill [en] Mandrill การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 ringtail [en] ringtail การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 pseudocone [en] pseudocone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 inability [en] inability การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 short-tail [en] short-tail การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/01/2010 dormouse [en] dormouse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 orangutan [en] orangutan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 pony [en] pony การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/01/2010 seastar [en] seastar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 mite [en] mite การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/01/2010 daytona [en] daytona การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 segment [en] segment การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/01/2010 antennal [en] antennal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 labium [en] labium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 sclerite [en] sclerite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 apterous [en] apterous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 pseudopupil [en] pseudopupil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 basal [en] basal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 biomimetic [en] biomimetic การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/01/2010 microlens [en] microlens การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 spermatophore [en] spermatophore การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 excite [en] excite การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/01/2010 ommatidium [en] ommatidium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 diptera [en] diptera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 rhabdomere [en] rhabdomere การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 rhabdom [en] rhabdom การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Born and raised in Toronto, Canada in 1971. I have a Ph.D in biological sciences, specifically genetics and cell biology.

I try to pronounce words as I would in everyday speech rather than fully enunciated. I speak with a West/Central Canadian accent. It is rhotic (final "R" pronounced), I pronounce cot-caught and Mary-merry-marry the same. I also speak with a Canadian Rising -- the vowel sound of "house" and "houses" is different and is the source of the amusing (yet incorrect) belief that Canadians pronounce "out and about" as "oot and aboot"; Wikipedia has a good article on this.

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: แคนาดา

ติดต่อDrosophilist


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 519 (91 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 9

จำนวน ผู้ที่โหวต: 115คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 45.935


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 7.054

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 593