คำออกเสียงโดยDrosophilistใน Forvo หน้า5.

สมาชิก: Drosophilist สมัครสมาชิกเพื่อDrosophilistออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/01/2010 mynah bird [en] mynah bird การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 musk [en] musk การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 Mandrill [en] Mandrill การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 ringtail [en] ringtail การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 pseudocone [en] pseudocone การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 inability [en] inability การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 short-tail [en] short-tail การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 dormouse [en] dormouse การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 orangutan [en] orangutan การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 pony [en] pony การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 seastar [en] seastar การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 mite [en] mite การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 daytona [en] daytona การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 segment [en] segment การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/01/2010 antennal [en] antennal การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 labium [en] labium การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 sclerite [en] sclerite การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 apterous [en] apterous การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 pseudopupil [en] pseudopupil การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 basal [en] basal การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 biomimetic [en] biomimetic การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 microlens [en] microlens การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 spermatophore [en] spermatophore การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 excite [en] excite การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 ommatidium [en] ommatidium การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 diptera [en] diptera การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 rhabdomere [en] rhabdomere การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 rhabdom [en] rhabdom การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 decapod [en] decapod การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2010 amphipod [en] amphipod การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Born and raised in Toronto, Canada in 1971. I have a Ph.D in biological sciences, specifically genetics and cell biology.

I try to pronounce words as I would in everyday speech rather than fully enunciated. I speak with a West/Central Canadian accent. It is rhotic (final "R" pronounced), I pronounce cot-caught and Mary-merry-marry the same. I also speak with a Canadian Rising -- the vowel sound of "house" and "houses" is different and is the source of the amusing (yet incorrect) belief that Canadians pronounce "out and about" as "oot and aboot"; Wikipedia has a good article on this.

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: แคนาดา

ติดต่อDrosophilist


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 525 (63 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 9

จำนวน ผู้ที่โหวต: 77คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 31.590


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 5.508

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 466