คำออกเสียงโดยDrosophilistใน Forvo หน้า4.

สมาชิก: Drosophilist สมัครสมาชิกเพื่อDrosophilistออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/01/2010 weaning [en] weaning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2010 sebaceous [en] sebaceous การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/01/2010 piloerector [en] piloerector การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2010 reflector [en] reflector การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2010 rehydrating [en] rehydrating การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2010 referenced [en] referenced การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2010 Kary Mullis [en] Kary Mullis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2010 flip over [en] flip over การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/01/2010 monopteron [en] monopteron การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2010 dolichocephalic [en] dolichocephalic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2010 cliché [en] cliché การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2010 Albertan [en] Albertan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2010 Holocene [en] Holocene การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
22/01/2010 Mississippian [en] Mississippian การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2010 Miocene [en] Miocene การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2010 Paleoproterozoic [en] Paleoproterozoic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2010 Mesoproterozoic [en] Mesoproterozoic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2010 Neoproterozoic [en] Neoproterozoic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2010 interactively [en] interactively การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
22/01/2010 Basin Groups [en] Basin Groups การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2010 Paleoarchean [en] Paleoarchean การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2010 Mesoarchean [en] Mesoarchean การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2010 Neoarchean [en] Neoarchean การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2010 Ontarian [en] Ontarian การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 apoptosis [en] apoptosis การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/01/2010 ametabolous [en] ametabolous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 notopodium [en] notopodium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 tenaculum [en] tenaculum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 hexapodous [en] hexapodous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 collophore [en] collophore การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Born and raised in Toronto, Canada in 1971. I have a Ph.D in biological sciences, specifically genetics and cell biology.

I try to pronounce words as I would in everyday speech rather than fully enunciated. I speak with a West/Central Canadian accent. It is rhotic (final "R" pronounced), I pronounce cot-caught and Mary-merry-marry the same. I also speak with a Canadian Rising -- the vowel sound of "house" and "houses" is different and is the source of the amusing (yet incorrect) belief that Canadians pronounce "out and about" as "oot and aboot"; Wikipedia has a good article on this.

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: แคนาดา

ติดต่อDrosophilist


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 519 (91 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 9

จำนวน ผู้ที่โหวต: 115คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 45.747


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 6.741

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 593