คำออกเสียงโดยDrosophilistใน Forvo

สมาชิก: Drosophilist สมัครสมาชิกเพื่อDrosophilistออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/07/2014 encapsulates [en] encapsulates การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2014 Esophagogastroduodenoscopy [en] Esophagogastroduodenoscopy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2014 tenascin [en] tenascin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2014 dithiothreitol [en] dithiothreitol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2014 Gillian Apps [en] Gillian Apps การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2014 Charle Cournoyer [en] Charle Cournoyer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2014 Charles Hamelin [en] Charles Hamelin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2014 Nelson Farris [en] Nelson Farris การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2014 Malhotra [en] Malhotra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2014 dimethylaminoethyl [en] dimethylaminoethyl การออกเสียง 2คะแนนโหวต
11/03/2014 malate [en] malate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2014 stoneware [en] stoneware การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2013 Dennis Franz [en] Dennis Franz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2013 pauci-immune [en] pauci-immune การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2013 manoeuvres [en] manoeuvres การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2013 haggled [en] haggled การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/06/2013 assists [en] assists การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2013 damped [en] damped การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 rotundum [en] rotundum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2011 Stollerys [en] Stollerys การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2011 Bootes [en] Bootes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2011 effortlessly [en] effortlessly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2011 Rubenesque [en] Rubenesque การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2011 Subcategory [en] Subcategory การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2011 Paralysed [en] Paralysed การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/04/2011 Podgy [en] Podgy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2011 Caramelization [en] Caramelization การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2011 Befoul [en] Befoul การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2011 hi-hat [en] hi-hat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2011 Contractural [en] Contractural การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Born and raised in Toronto, Canada in 1971. I have a Ph.D in biological sciences, specifically genetics and cell biology.

I try to pronounce words as I would in everyday speech rather than fully enunciated. I speak with a West/Central Canadian accent. It is rhotic (final "R" pronounced), I pronounce cot-caught and Mary-merry-marry the same. I also speak with a Canadian Rising -- the vowel sound of "house" and "houses" is different and is the source of the amusing (yet incorrect) belief that Canadians pronounce "out and about" as "oot and aboot"; Wikipedia has a good article on this.

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: แคนาดา

ติดต่อDrosophilist


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 519 (91 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 9

จำนวน ผู้ที่โหวต: 115คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 45.898


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 7.054

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 593