คำออกเสียงโดยDavidCroneใน Forvo หน้า3.

สมาชิก: DavidCrone สมัครสมาชิกเพื่อDavidCroneออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/07/2009 Oxford [en] Oxford การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2009 ethos [en] ethos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/07/2009 Ethologist [en] Ethologist การออกเสียง คะแนนโหวต
28/07/2009 ethnomethodologists [en] ethnomethodologists การออกเสียง คะแนนโหวต
28/07/2009 ethnology [en] ethnology การออกเสียง คะแนนโหวต
28/07/2009 Ethnologist [en] Ethnologist การออกเสียง คะแนนโหวต
28/07/2009 ethnocentric [en] ethnocentric การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/07/2009 ethnicity [en] ethnicity การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/07/2009 ethnic [en] ethnic การออกเสียง คะแนนโหวต
28/07/2009 Ethiopia [en] Ethiopia การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/07/2009 ethics [en] ethics การออกเสียง คะแนนโหวต
28/07/2009 ethical [en] ethical การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/07/2009 The University of Western Ontario [en] The University of Western Ontario การออกเสียง คะแนนโหวต
26/07/2009 protest [en] protest การออกเสียง คะแนนโหวต
26/07/2009 prospective [en] prospective การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/07/2009 prosopagnosia [en] prosopagnosia การออกเสียง คะแนนโหวต
26/07/2009 ethic [en] ethic การออกเสียง คะแนนโหวต
26/07/2009 gym [en] gym การออกเสียง คะแนนโหวต
26/07/2009 assign [en] assign การออกเสียง คะแนนโหวต
26/07/2009 assiduous [en] assiduous การออกเสียง คะแนนโหวต
26/07/2009 assets [en] assets การออกเสียง คะแนนโหวต
26/07/2009 asset [en] asset การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/07/2009 Assessor [en] Assessor การออกเสียง คะแนนโหวต
26/07/2009 Assessment [en] Assessment การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/07/2009 assessed [en] assessed การออกเสียง คะแนนโหวต
26/07/2009 John Wayne [en] John Wayne การออกเสียง คะแนนโหวต
26/07/2009 favourably [en] favourably การออกเสียง คะแนนโหวต
26/07/2009 pure [en] pure การออกเสียง 3คะแนนโหวต
26/07/2009 Charlie Chaplin [en] Charlie Chaplin การออกเสียง คะแนนโหวต
23/07/2009 defeat [en] defeat การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหราชอาณาจักร

ติดต่อDavidCrone


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 162 (25 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 12

จำนวน ผู้ที่โหวต: 43คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 21.406


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 4.762

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.390