คำออกเสียงโดยDavidCroneใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: DavidCrone สมัครสมาชิกเพื่อDavidCroneออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
31/07/2009 ballistic [en] ballistic การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/07/2009 jetlagged [en] jetlagged การออกเสียง คะแนนโหวต
31/07/2009 nuclear submarine [en] nuclear submarine การออกเสียง คะแนนโหวต
31/07/2009 Seat [en] Seat การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/07/2009 sensible [en] sensible การออกเสียง คะแนนโหวต
29/07/2009 Tate Modern [en] Tate Modern การออกเสียง คะแนนโหวต
29/07/2009 jewelfish [en] jewelfish การออกเสียง คะแนนโหวต
29/07/2009 discussion [en] discussion การออกเสียง -2คะแนนโหวต
29/07/2009 Mongolia [en] Mongolia การออกเสียง -1คะแนนโหวต
29/07/2009 Italy [en] Italy การออกเสียง 3คะแนนโหวต
29/07/2009 Morocco [en] Morocco การออกเสียง คะแนนโหวต
29/07/2009 Armenia [en] Armenia การออกเสียง คะแนนโหวต
29/07/2009 thief [en] thief การออกเสียง คะแนนโหวต
29/07/2009 missing [en] missing การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/07/2009 upset [en] upset การออกเสียง คะแนนโหวต
29/07/2009 upscale [en] upscale การออกเสียง คะแนนโหวต
29/07/2009 mishappen [en] mishappen การออกเสียง คะแนนโหวต
29/07/2009 forthsize [en] forthsize การออกเสียง คะแนนโหวต
29/07/2009 forthright [en] forthright การออกเสียง คะแนนโหวต
29/07/2009 spectrum [en] spectrum การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/07/2009 Darlington [en] Darlington การออกเสียง คะแนนโหวต
29/07/2009 Sunderland [en] Sunderland การออกเสียง คะแนนโหวต
29/07/2009 pleasures [en] pleasures การออกเสียง คะแนนโหวต
29/07/2009 pleasure [en] pleasure การออกเสียง 6คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/07/2009 pleasurable [en] pleasurable การออกเสียง คะแนนโหวต
29/07/2009 blueprint [en] blueprint การออกเสียง คะแนนโหวต
28/07/2009 lesbian [en] lesbian การออกเสียง -1คะแนนโหวต
28/07/2009 oxidize [en] oxidize การออกเสียง คะแนนโหวต
28/07/2009 oxidant [en] oxidant การออกเสียง คะแนนโหวต
28/07/2009 Oxfordshire [en] Oxfordshire การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหราชอาณาจักร

ติดต่อDavidCrone


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 162 (25 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 12

จำนวน ผู้ที่โหวต: 43คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 21.218


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 4.592

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.389