คำออกเสียงโดยDamnedOwlใน Forvo

สมาชิก: DamnedOwl สมัครสมาชิกเพื่อDamnedOwlออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/12/2011 James [en] James การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/06/2009 trichordate [en] trichordate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/05/2009 shite [en] shite การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/05/2009 passing [en] passing การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/05/2009 defeat [en] defeat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/05/2009 entrapment [en] entrapment การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/05/2009 heartburn [en] heartburn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/05/2009 heartache [en] heartache การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 presbycusis [en] presbycusis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 bastard [en] bastard การออกเสียง 3คะแนนโหวต
06/05/2009 dicotyledon [en] dicotyledon การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/05/2009 reprehensible [en] reprehensible การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/05/2009 emanating [en] emanating การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/05/2009 discography [en] discography การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 considering [en] considering การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 accusatory [en] accusatory การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 replica [en] replica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 trowel [en] trowel การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/05/2009 preserve [en] preserve การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 reconstruction [en] reconstruction การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 rehabilitation [en] rehabilitation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 restoration [en] restoration การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 conservation [en] conservation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 preservation [en] preservation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 junk [en] junk การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/05/2009 impeccable [en] impeccable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 insufferable [en] insufferable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 curd [en] curd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 exterminate [en] exterminate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2009 Tardis [en] Tardis การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

I am from Wakefield, West Yorkshire which is in the North of England.

My accent is typical of the educated working class.

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหราชอาณาจักร

ติดต่อDamnedOwl


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 46 (7 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 7

จำนวน ผู้ที่โหวต: 16คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 11.148


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 7.996

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 4.825