ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
14/09/2015 Vauxhall Chevette [en] Vauxhall Chevette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/09/2015 James Tiptree Jr. [en] James Tiptree Jr. การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/09/2015 impactor [en] impactor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/09/2015 Peterhead [en] Peterhead การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/09/2015 Laboratories [en] Laboratories การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/09/2015 greetings card [en] greetings card การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/09/2015 gigs [en] gigs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2015 stemetil [en] stemetil การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/09/2015 Theodorus [en] Theodorus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2015 Westhumble [en] Westhumble การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2015 discordancy [en] discordancy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2015 athletes [en] athletes การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/09/2015 chocolate-box [en] chocolate-box การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2015 loony bin [en] loony bin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2015 horrific [en] horrific การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 Giltspur [en] Giltspur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2012 Denudation [en] Denudation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2012 unprejudiced [en] unprejudiced การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2012 unsavoury [en] unsavoury การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2012 scrunchy [en] scrunchy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2012 Anthony Pym [en] Anthony Pym การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/10/2012 horseradish [en] horseradish การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/10/2012 Voigt [en] Voigt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2011 verifiers [en] verifiers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2011 obsessively [en] obsessively การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2011 Robert Norton Noyce [en] Robert Norton Noyce การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2011 Deryn [en] Deryn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2011 Rhinospike [en] Rhinospike การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2011 Windover [en] Windover การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2011 Stour [en] Stour การออกเสียง 0คะแนนโหวต