ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/10/2012 Giltspur [en] Giltspur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2012 Denudation [en] Denudation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2012 unprejudiced [en] unprejudiced การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2012 unsavoury [en] unsavoury การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2012 scrunchy [en] scrunchy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2012 Anthony Pym [en] Anthony Pym การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/10/2012 horseradish [en] horseradish การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 Voigt [en] Voigt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2011 verifiers [en] verifiers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2011 obsessively [en] obsessively การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2011 Robert Norton Noyce [en] Robert Norton Noyce การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2011 Deryn [en] Deryn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2011 Rhinospike [en] Rhinospike การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2011 Windover [en] Windover การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2011 Stour [en] Stour การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2011 Brazzer [en] Brazzer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2011 Holburne [en] Holburne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2011 Kelough [en] Kelough การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2011 bobbery [en] bobbery การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2011 limequat [en] limequat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2011 graphemic [en] graphemic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2011 placarded [en] placarded การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2011 contouring [en] contouring การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2011 doubling down [en] doubling down การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2011 Bygate [en] Bygate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2011 Wheldon [en] Wheldon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2011 Jowell [en] Jowell การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/11/2011 blacktop [en] blacktop การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2011 nondestructive [en] nondestructive การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2011 patterns [en] patterns การออกเสียง 0คะแนนโหวต