คำออกเสียงโดยCobra1ใน Forvo

สมาชิก: Cobra1 สมัครสมาชิกเพื่อCobra1ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/01/2013 back seat driver [en] back seat driver การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2013 cop [en] cop การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/01/2013 Julia Gillard [en] Julia Gillard การออกเสียง -1คะแนนโหวต
31/08/2012 Angus Young [en] Angus Young การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 Kevin Costner [en] Kevin Costner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 and [en] and การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/06/2012 cat [en] cat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 box elder [en] box elder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 nor [en] nor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 hasten [en] hasten การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/06/2012 pot luck [en] pot luck การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/05/2012 ring [en] ring การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 York [en] York การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 shoe [en] shoe การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/05/2012 happy-go-lucky [en] happy-go-lucky การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 three [en] three การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/05/2012 get your back up [en] get your back up การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 turtle head [en] turtle head การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/05/2012 head in the clouds [en] head in the clouds การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 mother [en] mother การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/05/2012 brother [en] brother การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 egg [en] egg การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/05/2012 on the money [en] on the money การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 auto-rickshaw [en] auto-rickshaw การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 gown [en] gown การออกเสียง 4คะแนนโหวต
05/05/2012 lover [en] lover การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 ray gun [en] ray gun การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 wall street journal [en] wall street journal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 throw up [en] throw up การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/05/2012 throw a curve [en] throw a curve การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อCobra1


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 59 (2 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1

จำนวน ผู้ที่โหวต: 27คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 11.903


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 32.586

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.979