คำออกเสียงโดยCistudeใน Forvo หน้า7.

สมาชิก: Cistude สมัครสมาชิกเพื่อCistudeออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/04/2013 sentiment [fr] sentiment การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2013 amour [fr] amour การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 cheval [fr] cheval การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 rat [fr] rat การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 anticonstitutionnellement [fr] anticonstitutionnellement การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 se détester [fr] se détester การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 détester [fr] détester การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 hérisson [fr] hérisson การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 hésiter [fr] hésiter การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 à bientôt [fr] à bientôt การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 bientôt [fr] bientôt การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 A très bientôt [fr] A très bientôt การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 ainsi qu'aux [fr] ainsi qu'aux การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 ainsi soit-il [fr] ainsi soit-il การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 ainsi que [fr] ainsi que การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 pour ainsi dire [fr] pour ainsi dire การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 ainsi [fr] ainsi การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2013 chaise [fr] chaise การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 Chat [fr] Chat การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 Chien [fr] Chien การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 chien méchant [fr] chien méchant การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 chien-chien [fr] chien-chien การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 Je n'aime pas [fr] Je n'aime pas การออกเสียง -1คะแนนโหวต
24/04/2013 Aimer [fr] Aimer การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 [yue] 豬 การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 [yue] 雞 การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 [yue] 羊 การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 [yue] 馬 การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 [yue] 蛇 การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 [yue] 龍 การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สวิสเซอร์แลนด์

ติดต่อCistude


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 241

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1

จำนวน ผู้ที่โหวต: 26คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 10.322


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 32.223

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 966