คำออกเสียงโดยCistudeใน Forvo หน้า6.

สมาชิก: Cistude สมัครสมาชิกเพื่อCistudeออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/04/2013 crapaud [fr] crapaud การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 gâteau [fr] gâteau การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2013 cadeau [fr] cadeau การออกเสียง 3คะแนนโหวต
24/04/2013 excusez-moi [fr] excusez-moi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 merci beaucoup [fr] merci beaucoup การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 merci [fr] merci การออกเสียง 2คะแนนโหวต
24/04/2013 s'il vous plaît [fr] s'il vous plaît การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 amoureux [fr] amoureux การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2013 sourire [fr] sourire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 niais [fr] niais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 soeur [fr] soeur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 cheveu [fr] cheveu การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2013 lieu [fr] lieu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 grabuge [fr] grabuge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 archiduchesse [fr] archiduchesse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 drapeau [fr] drapeau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 famille [fr] famille การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2013 traduction [fr] traduction การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 écureuil [fr] écureuil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 grenouille [fr] grenouille การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 Envoyer [fr] Envoyer การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2013 Écouter [fr] Écouter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 armure [fr] armure การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 coeur [fr] coeur การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2013 eau-de-vie [fr] eau-de-vie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 eau [fr] eau การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2013 eau de toilette [fr] eau de toilette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 corps [fr] corps การออกเสียง -1คะแนนโหวต
24/04/2013 Visage [fr] Visage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 sentiment [fr] sentiment การออกเสียง 1คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สวิสเซอร์แลนด์

ติดต่อCistude


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 240

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1

จำนวน ผู้ที่โหวต: 60คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 26.685


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 48.075

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.165