คำออกเสียงโดยCistudeใน Forvo หน้า4.

สมาชิก: Cistude สมัครสมาชิกเพื่อCistudeออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/04/2013 vache [fr] vache การออกเสียง 3คะแนนโหวต
24/04/2013 Allo [fr] Allo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 Italien [fr] Italien การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 au revoir [fr] au revoir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 mirroir [fr] mirroir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 psychiatre [fr] psychiatre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 chewing-gum [fr] chewing-gum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 Québec [fr] Québec การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 fête [fr] fête การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 francophone [fr] francophone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 Francophonie [fr] Francophonie การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2013 Canada [fr] Canada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 Belgique [fr] Belgique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 France [fr] France การออกเสียง -1คะแนนโหวต
24/04/2013 Chinois [fr] Chinois การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 Japonais [fr] Japonais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 anglais [fr] anglais การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2013 Ça va ? [fr] Ça va ? การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 Comment ça va ? [fr] Comment ça va ? การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2013 Salut, ça va ? [fr] Salut, ça va ? การออกเสียง 2คะแนนโหวต
24/04/2013 bon anniversaire [fr] bon anniversaire การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2013 Joyeux anniversaire [fr] Joyeux anniversaire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 poulet [fr] poulet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 boulangerie [fr] boulangerie การออกเสียง 2คะแนนโหวต
24/04/2013 crêpe [fr] crêpe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 pleine Lune [fr] pleine Lune การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2013 lune [fr] lune การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 seigneur [fr] seigneur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 bonjour [fr] bonjour การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2013 salut [fr] salut การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สวิสเซอร์แลนด์

ติดต่อCistude


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 240

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1

จำนวน ผู้ที่โหวต: 59คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 26.514


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 24.736

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.163