คำออกเสียงโดยCistudeใน Forvo หน้า3.

สมาชิก: Cistude สมัครสมาชิกเพื่อCistudeออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/04/2013 croix [fr] croix การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 écœurement [fr] écœurement การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 plonger [fr] plonger การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 calme [fr] calme การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 perroquet [fr] perroquet การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 soigné [fr] soigné การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 glace [fr] glace การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 Neige [fr] Neige การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 voleur [fr] voleur การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 voyageur [fr] voyageur การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 voyage [fr] voyage การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 voyeur [fr] voyeur การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 métier [fr] métier การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 rue [fr] rue การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 écrivain [fr] écrivain การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2013 Bibliothèque [fr] Bibliothèque การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 librairie [fr] librairie การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 livre [fr] livre การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 rarement [fr] rarement การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2013 lièvre [fr] lièvre การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2013 école [fr] école การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2013 boîte aux lettres [fr] boîte aux lettres การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 divertir [fr] divertir การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 croustillante [fr] croustillante การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 donjon [fr] donjon การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 documentation [fr] documentation การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 Diplomatie [fr] Diplomatie การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 probablement [fr] probablement การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 risible [fr] risible การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2013 direction [fr] direction การออกเสียง 1คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สวิสเซอร์แลนด์

ติดต่อCistude


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 241

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1

จำนวน ผู้ที่โหวต: 26คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 10.311


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 26.722

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 966