คำออกเสียงโดยCistudeใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: Cistude สมัครสมาชิกเพื่อCistudeออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/04/2013 tu me manques [fr] tu me manques การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 magnétoscope [fr] magnétoscope การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 éventail [fr] éventail การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 avenir [fr] avenir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 Ajouter [fr] Ajouter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 amoureuse [fr] amoureuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 Je t'aime [fr] Je t'aime การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 champagne [fr] champagne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 champignon [fr] champignon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 Champion [fr] Champion การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2013 hygiénique [fr] hygiénique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 hygiène [fr] hygiène การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 tampon [fr] tampon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 vernis [fr] vernis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 magnifique [fr] magnifique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 non [fr] non การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 oui [fr] oui การออกเสียง 2คะแนนโหวต
24/04/2013 blanc (En accent Suisse) [fr] blanc (En accent Suisse) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 alors [fr] alors การออกเสียง -1คะแนนโหวต
24/04/2013 glace au chocolat [fr] glace au chocolat การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2013 gâteau au chocolat [fr] gâteau au chocolat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 un chocolat chaud [fr] un chocolat chaud การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 mousse au chocolat [fr] mousse au chocolat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 chocolat [fr] chocolat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 désespoir [fr] désespoir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 réfléchir [fr] réfléchir การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2013 décision [fr] décision การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2013 incrédule [fr] incrédule การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 inventivité [fr] inventivité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 croix [fr] croix การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สวิสเซอร์แลนด์

ติดต่อCistude


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 240

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1

จำนวน ผู้ที่โหวต: 59คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 26.354


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 24.708

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.161