คำออกเสียงโดยCistudeใน Forvo

สมาชิก: Cistude สมัครสมาชิกเพื่อCistudeออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/04/2013 pomme de terre [fr] pomme de terre การออกเสียง -1คะแนนโหวต
24/04/2013 confiture [fr] confiture การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 baignoire [fr] baignoire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 serrure [fr] serrure การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 arbre [fr] arbre การออกเสียง 2คะแนนโหวต
24/04/2013 abricot [fr] abricot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 90 [fr] 90 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 Michel de Montaigne [fr] Michel de Montaigne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 80 [fr] 80 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 70 [fr] 70 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 60 [fr] 60 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 fraise [fr] fraise การออกเสียง -2คะแนนโหวต
24/04/2013 framboise [fr] framboise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 métamorphose [fr] métamorphose การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 emmagasiner [fr] emmagasiner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 s'embrasser [fr] s'embrasser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 embrasser [fr] embrasser การออกเสียง 3คะแนนโหวต
24/04/2013 peinture [fr] peinture การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 teinture [fr] teinture การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2013 torture [fr] torture การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 tortue [fr] tortue การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 lapin [fr] lapin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 pingouin [fr] pingouin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 manchot [fr] manchot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 sauveur [fr] sauveur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 saveur [fr] saveur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 parfum [fr] parfum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 exaltant [fr] exaltant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 monarchique [fr] monarchique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2013 octobre [fr] octobre การออกเสียง 1คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สวิสเซอร์แลนด์

ติดต่อCistude


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 240

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1

จำนวน ผู้ที่โหวต: 60คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 26.875


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 24.790

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.170