ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/03/2008 popularity [en] popularity การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2008 repose [en] repose การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/03/2008 password [en] password การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/03/2008 rainbow [en] rainbow การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/03/2008 Stratovarius [en] Stratovarius การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/03/2008 shampoo [en] shampoo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2008 kitchen [en] kitchen การออกเสียง 0คะแนนโหวต