คำออกเสียงโดยCassiusaugustaใน Forvo

สมาชิก: Cassiusaugusta สมัครสมาชิกเพื่อCassiusaugustaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/01/2011 polyamory [en] polyamory การออกเสียง คะแนนโหวต
29/01/2011 aquascape [en] aquascape การออกเสียง คะแนนโหวต
29/01/2011 agritourism [en] agritourism การออกเสียง คะแนนโหวต
29/01/2011 big-box [en] big-box การออกเสียง คะแนนโหวต
29/01/2011 gastric bypass [en] gastric bypass การออกเสียง คะแนนโหวต
29/01/2011 biodiesel [en] biodiesel การออกเสียง คะแนนโหวต
29/01/2011 soul patch [en] soul patch การออกเสียง คะแนนโหวต
29/01/2011 spyware [en] spyware การออกเสียง คะแนนโหวต
29/01/2011 defriend [en] defriend การออกเสียง คะแนนโหวต
29/01/2011 matchy-matchy [en] matchy-matchy การออกเสียง คะแนนโหวต
29/01/2011 overthink [en] overthink การออกเสียง คะแนนโหวต
29/01/2011 catastrophizing [en] catastrophizing การออกเสียง -1คะแนนโหวต
29/01/2011 manscape [en] manscape การออกเสียง คะแนนโหวต
29/01/2011 hear me out [en] hear me out การออกเสียง คะแนนโหวต
29/01/2011 iSilo [en] iSilo การออกเสียง คะแนนโหวต
29/01/2011 Rupert Sheldrake [en] Rupert Sheldrake การออกเสียง คะแนนโหวต
29/01/2011 LiveCD [en] LiveCD การออกเสียง คะแนนโหวต
25/01/2011 diverseness [en] diverseness การออกเสียง คะแนนโหวต
25/01/2011 Julianna Luisa Margulies [en] Julianna Luisa Margulies การออกเสียง คะแนนโหวต
25/01/2011 genuineness [en] genuineness การออกเสียง คะแนนโหวต
25/01/2011 grapey [en] grapey การออกเสียง คะแนนโหวต
25/01/2011 transpressive [en] transpressive การออกเสียง คะแนนโหวต
25/01/2011 transpression [en] transpression การออกเสียง คะแนนโหวต
25/01/2011 transcurrent [en] transcurrent การออกเสียง คะแนนโหวต
25/01/2011 keywords [en] keywords การออกเสียง คะแนนโหวต
25/01/2011 minor [en] minor การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/01/2011 Tex Avery [en] Tex Avery การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/01/2011 Nicole Natalie Austin [en] Nicole Natalie Austin การออกเสียง คะแนนโหวต
24/01/2011 Robert Soleyjacks [en] Robert Soleyjacks การออกเสียง คะแนนโหวต
24/01/2011 micrite [en] micrite การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

I teach French at an American high school.

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อCassiusaugusta


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 197 (27 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 46

จำนวน ผู้ที่โหวต: 32คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 15.767


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.881

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.167