คำออกเสียงโดยCORVOใน Forvo

สมาชิก: CORVO สมัครสมาชิกเพื่อCORVOออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/01/2010 ēsŭrĭo [la] ēsŭrĭo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 ălĭēno [la] ălĭēno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 arcĕo [la] arcĕo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 Troiae qui primus ab oris [la] Troiae qui primus ab oris การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 Fraternitas Rosae Crucis [la] Fraternitas Rosae Crucis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 Pescennius [la] Pescennius การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 Accius [la] Accius การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 Cincinnatus [la] Cincinnatus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 adiacentia [la] adiacentia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 adipisci [la] adipisci การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 acciarium [la] acciarium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 abbātiālis [la] abbātiālis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 abaliēnātiō [la] abaliēnātiō การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 acidus [la] acidus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 celatum [la] celatum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 fugit [la] fugit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 jactum [la] jactum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 bonus oriens [la] bonus oriens การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 lacessit [la] lacessit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 iacere [la] iacere การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 praestare [la] praestare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 acerbus [la] acerbus การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/01/2010 aestimavi [la] aestimavi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 aetatis [la] aetatis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 aeternus [la] aeternus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 amicae [la] amicae การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 celare [la] celare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 auctoritates [la] auctoritates การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 Ex astris scientia [la] Ex astris scientia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 affixus [la] affixus การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: บราซิล

ติดต่อCORVO


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 174 (9 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 214

จำนวน ผู้ที่โหวต: 23คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 41.800


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 814

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.582