คำออกเสียงโดยCARVALHOใน Forvo หน้า8.

สมาชิก: CARVALHO สมัครสมาชิกเพื่อCARVALHOออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/08/2009 Hülsenfrüchte [de] Hülsenfrüchte การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 Möhnesee [de] Möhnesee การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 Klapperstorch [de] Klapperstorch การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 Gürteltier [de] Gürteltier การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 schofel [de] schofel การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 Kampfgetümmel [de] Kampfgetümmel การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 Oxer [de] Oxer การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 Cavalletti [de] Cavalletti การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 katamaran [de] katamaran การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 Heraeus [de] Heraeus การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 Friedrich Hölderlin [de] Friedrich Hölderlin การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 August Wilhelm von Schlegel [de] August Wilhelm von Schlegel การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 Flebbe [de] Flebbe การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 Moloch [de] Moloch การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 Hans Magnus Enzensberger [de] Hans Magnus Enzensberger การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 Johann Ludwig Tieck [de] Johann Ludwig Tieck การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 Messerbänkchen [de] Messerbänkchen การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 Adolf Adickes [de] Adolf Adickes การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 Krume [de] Krume การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 Grummet [de] Grummet การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 Kummet [de] Kummet การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 Schlehdorn [de] Schlehdorn การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 Schlehe [de] Schlehe การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 piaffe [de] piaffe การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 pirouette [de] pirouette การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/08/2009 Jakobskreuzkraut [de] Jakobskreuzkraut การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 Mauerblümchen [de] Mauerblümchen การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 raps [de] raps การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 travers [de] travers การออกเสียง คะแนนโหวต
11/08/2009 Ganove [de] Ganove การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Linguista - Docente e Investigadora

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อCARVALHO


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 459 (16 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 134

จำนวน ผู้ที่โหวต: 18คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 25.811


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 930

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 545