คำออกเสียงโดยCARVALHOใน Forvo

สมาชิก: CARVALHO สมัครสมาชิกเพื่อCARVALHOออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/01/2011 Holotypus [de] Holotypus การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 Neotypus [de] Neotypus การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 Lectotypus [de] Lectotypus การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 Paralectotypus [de] Paralectotypus การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 Topotypus [de] Topotypus การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 kirsch [de] kirsch การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 Natter [de] Natter การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 Fluß [de] Fluß การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 Philip Donowitz [de] Philip Donowitz การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 HAPAG [de] HAPAG การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 Skilaufen [de] Skilaufen การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 bikonvex [de] bikonvex การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 plankonvex [de] plankonvex การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 bikonkav [de] bikonkav การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 plankonkav [de] plankonkav การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 Konkavität [de] Konkavität การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 Konvexität [de] Konvexität การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 involut [de] involut การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 evolut [de] evolut การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 advolut [de] advolut การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 Allometrie [de] Allometrie การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 allometrisch [de] allometrisch การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 Atavismus [de] Atavismus การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 Kinematik [de] Kinematik การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 kinematisch [de] kinematisch การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 Elementarteilchenphysik [de] Elementarteilchenphysik การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 Kernphysik [de] Kernphysik การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 Kernwaffe [de] Kernwaffe การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 Nuklearwaffe [de] Nuklearwaffe การออกเสียง คะแนนโหวต
27/01/2011 Atommasse [de] Atommasse การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Linguista - Docente e Investigadora

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อCARVALHO


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 459 (16 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 134

จำนวน ผู้ที่โหวต: 18คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 25.732


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 922

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 545