คำออกเสียงโดยBrummieSafferใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: BrummieSaffer สมัครสมาชิกเพื่อBrummieSafferออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/06/2009 is [af] is การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 dit [af] dit การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 gisteraand [af] gisteraand การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 het [af] het การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 wildehond [af] wildehond การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 my [af] my การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 bekruip [af] bekruip การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 vertel [af] vertel การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 moes [af] moes การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 ek [af] ek การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 Die [af] Die การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/06/2009 bome [af] bome การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 in [af] in การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 vlug [af] vlug การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 nou [af] nou การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 Boer [af] Boer การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 met [af] met การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 sy [af] sy การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 honde [af] honde การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 op pad [af] op pad การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 om [af] om การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 te [af] te การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 soek [af] soek การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 Kurdistan [af] Kurdistan การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 Venesiaans [af] Venesiaans การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 Typography [af] Typography การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 kan [af] kan การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 kans [af] kans การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 Upington [af] Upington การออกเสียง คะแนนโหวต
26/06/2009 hulle [af] hulle การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

A South African living in the UK, I came across this site whilst looking for the Italian pronunciation of Cinquecento. What an excellent idea this site is!

Admittedly, like some people have a face for radio, I have a voice for books, but I'm happy to give the pronunciations a go!

Ek bly al 11 jaar in Engeland, so hoopelik is my aksent nog aanvaarbaar!

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: แอฟริกาใต้

ติดต่อBrummieSaffer


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 85 (4 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 8คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 12.502


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.412