คำออกเสียงโดยBlueIceBladeใน Forvo

สมาชิก: BlueIceBlade สมัครสมาชิกเพื่อBlueIceBladeออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/01/2010 watter [af] watter การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/01/2010 waterval [af] waterval การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/01/2010 waskamer [af] waskamer การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/01/2010 wat vir 'n [af] wat vir 'n การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/01/2010 Wat is jou naam? [af] Wat is jou naam? การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/01/2010 wasbeer [af] wasbeer การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/01/2010 maandag [af] maandag การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/01/2010 Vrydag [af] Vrydag การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/01/2010 Sondag [af] Sondag การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/01/2010 hond [af] hond การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/01/2010 Ek kom van ... [af] Ek kom van ... การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/01/2010 elektrisiteit [af] elektrisiteit การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/01/2010 Engels [af] Engels การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/01/2010 formeel [af] formeel การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/01/2010 forel [af] forel การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/01/2010 fooitjie [af] fooitjie การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/01/2010 fluks [af] fluks การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2010 fluit [af] fluit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2010 flou word [af] flou word การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2010 geheim [af] geheim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2010 geen [af] geen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2010 geel [af] geel การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/01/2010 gereed [af] gereed การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/01/2010 gooi [af] gooi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/01/2010 goeie [af] goeie การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/01/2010 goedkeur [af] goedkeur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/01/2010 godsdienstig [af] godsdienstig การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/01/2010 godsdiens [af] godsdiens การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/01/2010 goud [af] goud การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/01/2010 graad [af] graad การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

I'm 22 year old Afrikaans guy from Gordon's Bay.

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: แอฟริกาใต้

ติดต่อBlueIceBlade


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 168 (72 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 4

จำนวน ผู้ที่โหวต: 80คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 23.108


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 11.201

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.631