คำออกเสียงโดยBigMuffใน Forvo

สมาชิก: BigMuff สมัครสมาชิกเพื่อBigMuffออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/10/2012 Insolvenzverwaltung [de] Insolvenzverwaltung การออกเสียง คะแนนโหวต
18/10/2012 Wasserversorgungsgesellschaft [de] Wasserversorgungsgesellschaft การออกเสียง คะแนนโหวต
18/10/2012 Irren ist menschlich [de] Irren ist menschlich การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/10/2012 Ende gut alles gut [de] Ende gut alles gut การออกเสียง คะแนนโหวต
18/10/2012 Alles zu seiner Zeit [de] Alles zu seiner Zeit การออกเสียง คะแนนโหวต
18/10/2012 Zeit ist Geld [de] Zeit ist Geld การออกเสียง คะแนนโหวต
18/10/2012 Geschäftsprozessmanagement [de] Geschäftsprozessmanagement การออกเสียง คะแนนโหวต
18/10/2012 Karriereerfolg [de] Karriereerfolg การออกเสียง คะแนนโหวต
18/10/2012 Gebrauchsgütermärkte [de] Gebrauchsgütermärkte การออกเสียง คะแนนโหวต
18/10/2012 Schnittstellenmanagement [de] Schnittstellenmanagement การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2012 Heinrich Elmenhorst [de] Heinrich Elmenhorst การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2012 Aktivlautsprecher [de] Aktivlautsprecher การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2012 Hilfsdienst [de] Hilfsdienst การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2012 Lieblingsbier [de] Lieblingsbier การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2012 Lieblingskoalitionspartner [de] Lieblingskoalitionspartner การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2012 Fallensteller [de] Fallensteller การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2012 ihresgleichen [de] ihresgleichen การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2012 Nazijargon [de] Nazijargon การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2012 Wüstenplanet [de] Wüstenplanet การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2012 Forschungschef [de] Forschungschef การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2012 Kühlflügel [de] Kühlflügel การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2012 Schallabsorption [de] Schallabsorption การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2012 Terrorspur [de] Terrorspur การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2012 Schallstrahler [de] Schallstrahler การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2012 Bildungsreform [de] Bildungsreform การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2012 Konjunktionaladverb [de] Konjunktionaladverb การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2012 Labyrinthus [de] Labyrinthus การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2012 Hornhauttopographie [de] Hornhauttopographie การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2012 Speisesäle [de] Speisesäle การออกเสียง คะแนนโหวต
17/09/2012 Essstuhl [de] Essstuhl การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อBigMuff


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 35

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 2.267


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 4.883