คำออกเสียงโดยBerlinerใน Forvo หน้า3.

สมาชิก: Berliner สมัครสมาชิกเพื่อBerlinerออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
13/08/2012 Seelenfriede [de] Seelenfriede การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Schweißung [de] Schweißung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Topfgabel [de] Topfgabel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Warägerstamm [de] Warägerstamm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Trockner [de] Trockner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Versorgungsstelle [de] Versorgungsstelle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Unterkapitel [de] Unterkapitel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Vorsitzführung [de] Vorsitzführung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Vielfraß [de] Vielfraß การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Sinngedicht [de] Sinngedicht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Trödler [de] Trödler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 sultanat [de] sultanat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Schöpfkelle [de] Schöpfkelle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Schwächung [de] Schwächung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Schwärmerei [de] Schwärmerei การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Waagestück [de] Waagestück การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Schleifer [de] Schleifer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Schimpferei [de] Schimpferei การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Schneewiesel [de] Schneewiesel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Spaßmacher [de] Spaßmacher การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Verschmitztheit [de] Verschmitztheit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 salmiak [de] salmiak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Tintenfaß [de] Tintenfaß การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Wiesbaum [de] Wiesbaum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Schnittrest [de] Schnittrest การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Taxometer [de] Taxometer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Vorherbestimmung [de] Vorherbestimmung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Siebengestirn [de] Siebengestirn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Unartigkeit [de] Unartigkeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2012 Windung [de] Windung การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Hi, I'm German and live in Berlin. My accent is standard German.
I started here to join the great idea of an online lingual database.
Unfortunately it seems as if forvo has German-speaking editors who don't act with forvo-requested kindness. Instead of sending answers, questions are replied with ridiculous arbitrary punitive word-deleting-actions.
Forvo should think about its editor-policy and stop this abuse of power.
I'm wondering whether this comment will be followed by another punitive action.

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อBerliner


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 9.768 (12 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 42

จำนวน ผู้ที่โหวต: 12คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 101.806


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.452

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 37