คำออกเสียงโดยBenjใน Forvo

สมาชิก: Benj สมัครสมาชิกเพื่อBenjออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/10/2010 Doillon [fr] Doillon การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/10/2010 doctoresse [fr] doctoresse การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 doigté [fr] doigté การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 doctrines [fr] doctrines การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 doive [fr] doive การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 divisée [fr] divisée การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 divisé [fr] divisé การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 distribués [fr] distribués การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 distribuées [fr] distribuées การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 diversifiées [fr] diversifiées การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 distribuée [fr] distribuée การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 distribué [fr] distribué การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 dividendes [fr] dividendes การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 diversité [fr] diversité การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 distribuant [fr] distribuant การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 divisions [fr] divisions การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 distorsions [fr] distorsions การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 distinguer de [fr] distinguer de การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 écoutant [fr] écoutant การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 écoulée [fr] écoulée การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 Düsseldorf [fr] Düsseldorf การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 économiseur [fr] économiseur การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 distinguent [fr] distinguent การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 économiser [fr] économiser การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 écosser [fr] écosser การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 économistes [fr] économistes การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 économiques [fr] économiques การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 écologiques [fr] écologiques การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 écologistes [fr] écologistes การออกเสียง คะแนนโหวต
28/10/2010 économies [fr] économies การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อBenj


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 191 (12 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 4

จำนวน ผู้ที่โหวต: 13คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 9.151


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 9.817

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.202