คำออกเสียงโดยBartlebyใน Forvo หน้า10.

สมาชิก: Bartleby บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อBartlebyออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
31/10/2014 Bauernfrau [de] Bauernfrau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2014 Bauernfängerei [de] Bauernfängerei การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2014 Bauerngenossenschaft [de] Bauerngenossenschaft การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2014 Bauernschenke [de] Bauernschenke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2014 Bauernwirtschaft [de] Bauernwirtschaft การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2014 Geisterreich [de] Geisterreich การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2014 Bayerin [de] Bayerin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2014 Behandlungsweise [de] Behandlungsweise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2014 Dardanellen [de] Dardanellen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2014 Tripolitanien [de] Tripolitanien การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2014 Llubljana [de] Llubljana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2014 Wurtzbach [de] Wurtzbach การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2014 Saloniki [de] Saloniki การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 generalprivilegierte [de] generalprivilegierte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 klient [de] klient การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 Tobruk [de] Tobruk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 Kyrene [de] Kyrene การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 Scheindiskussion [de] Scheindiskussion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 Rußfilterpartikel [de] Rußfilterpartikel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 Kaminruß [de] Kaminruß การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 Ahlke [de] Ahlke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 Ahlm [de] Ahlm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 Ahlsbergsiedlung [de] Ahlsbergsiedlung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 Ahlsburg [de] Ahlsburg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 Ahlsdorf [de] Ahlsdorf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 Ahlsdorfer [de] Ahlsdorfer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 Ahlsdorferin [de] Ahlsdorferin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 Ahlsdorferinnen [de] Ahlsdorferinnen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 Ahlsell [de] Ahlsell การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 Ahlsen [de] Ahlsen การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อBartleby


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 170.711 (81 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 35.159

จำนวน ผู้ที่โหวต: 273คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 208.920


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 11

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2