คำออกเสียงโดยBartlebyใน Forvo หน้า10.

สมาชิก: Bartleby บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อBartlebyออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/08/2014 zabaglione [de] zabaglione การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Weinschaumsauce [de] Weinschaumsauce การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Weinschaumsoße [de] Weinschaumsoße การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 zackeln [de] zackeln การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Zackelschaf [de] Zackelschaf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Zackenbogen [de] Zackenbogen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Zacken-Erdschildkröte [de] Zacken-Erdschildkröte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Zackeneule [de] Zackeneule การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Zackenfunktion [de] Zackenfunktion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Zackenhirsch [de] Zackenhirsch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Zackenkorkenzieher [de] Zackenkorkenzieher การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Zackenlinien-Bodeneule [de] Zackenlinien-Bodeneule การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 ausgedruckt [de] ausgedruckt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Knobibrot [de] Knobibrot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Bekanntheit [de] Bekanntheit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 peritoneum [de] peritoneum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Günther Nasdalla [de] Günther Nasdalla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Nasdalla [de] Nasdalla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Herbert Stöckl [de] Herbert Stöckl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Karl Deuerling [de] Karl Deuerling การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Gustav Jung [de] Gustav Jung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Horst Schauß [de] Horst Schauß การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Schauß [de] Schauß การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Peter Pumm [de] Peter Pumm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Benno Zellermayer [de] Benno Zellermayer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Zellermayer [de] Zellermayer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 August Starek [de] August Starek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Starek [de] Starek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Peter Stegmann [de] Peter Stegmann การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2014 Moscheebesucher [de] Moscheebesucher การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อBartleby


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 165.129 (78 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 32.682

จำนวน ผู้ที่โหวต: 232คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 181.016


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 10

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1