คำออกเสียงโดยBartlebyใน Forvo หน้า10.

สมาชิก: Bartleby บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อBartlebyออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/03/2015 Maxvorstadt [de] Maxvorstadt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2015 aptieren [de] aptieren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2015 Anhalt-Cöthen [de] Anhalt-Cöthen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2015 Facticität [de] Facticität การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/03/2015 Karnevalsumzug [de] Karnevalsumzug การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2015 Hohenlinden [de] Hohenlinden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2015 Babys [de] Babys การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2015 einhundertelf [de] einhundertelf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2015 Qualitätsprädikat [de] Qualitätsprädikat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2015 mehr oder weniger [de] mehr oder weniger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2015 mehr als [de] mehr als การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2015 unter anderem [de] unter anderem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2015 Stellet Licht [de] Stellet Licht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2015 leichtfallen [de] leichtfallen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/03/2015 Muscotaly [de] Muscotaly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/03/2015 rechter [de] rechter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/03/2015 kohlensäurehaltiges [de] kohlensäurehaltiges การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/03/2015 nach wie vor [de] nach wie vor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/03/2015 einen großen Bogen um jemanden machen [de] einen großen Bogen um jemanden machen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/03/2015 den Bogen überspannen [de] den Bogen überspannen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/03/2015 einen großen Bogen um etwas machen [de] einen großen Bogen um etwas machen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/03/2015 den Bogen heraushaben [de] den Bogen heraushaben การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/03/2015 Hackebeile [de] Hackebeile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/03/2015 Besser-Siegmund-Institut [de] Besser-Siegmund-Institut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2015 Onno [de] Onno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2015 Konzert ohne Dichter [de] Konzert ohne Dichter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2015 Botterbusch [de] Botterbusch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2015 Hotelbewerter [de] Hotelbewerter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2015 Seriengröße [de] Seriengröße การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2015 Zeilenreduktion [de] Zeilenreduktion การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อBartleby


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 183.189 (126 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 37.453

จำนวน ผู้ที่โหวต: 687คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 320.712


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 11

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2