ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/08/2015 ist geblieben [de] ist geblieben การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/08/2015 die Koalition [de] die Koalition การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2015 hat gebraten [de] hat gebraten การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/08/2015 hat gebrochen [de] hat gebrochen การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/08/2015 Direkteinweisung [de] Direkteinweisung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2015 hat geboten [de] hat geboten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2015 hat betrogen [de] hat betrogen การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/08/2015 hat besprochen [de] hat besprochen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2015 bezieht sich [de] bezieht sich การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2015 betrügt [de] betrügt การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/08/2015 beschreibt [de] beschreibt การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/08/2015 hat bestanden [de] hat bestanden การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/08/2015 hat bekommen [de] hat bekommen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2015 die Poesie [de] die Poesie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2015 hat bewiesen [de] hat bewiesen การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/08/2015 gab bekannt [de] gab bekannt การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/08/2015 hat betragen [de] hat betragen การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/08/2015 die Lehrerin [de] die Lehrerin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2015 Bundesligageschichte [de] Bundesligageschichte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2015 der Onkel [de] der Onkel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2015 der Brief [de] der Brief การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2015 der Freund [de] der Freund การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2015 der König [de] der König การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2015 der Laden [de] der Laden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2015 der Lehrer [de] der Lehrer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2015 der Markt [de] der Markt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2015 der Park [de] der Park การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2015 der Platz [de] der Platz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2015 der Tisch [de] der Tisch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2015 der Tourist [de] der Tourist การออกเสียง 0คะแนนโหวต