ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/09/2016 Patrouillengänge [de] Patrouillengänge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 Patrouillengang [de] Patrouillengang การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 verliehen [de] verliehen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 datum [de] datum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 Errungenschaft [de] Errungenschaft การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 Kröning [de] Kröning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 feig [de] feig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 Michael Gregoritsch [de] Michael Gregoritsch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 Präteritum [de] Präteritum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 cent [de] cent การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/09/2016 hinhalten [de] hinhalten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 dahinschmachten [de] dahinschmachten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 Schmach [de] Schmach การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 Reibung [de] Reibung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 rascheln [de] rascheln การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 trifft [de] trifft การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 anerkennen [de] anerkennen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 Spannbetttuch [de] Spannbetttuch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 grund [de] grund การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 Sekunde [de] Sekunde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 Disibodenberg [de] Disibodenberg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 Zykan [de] Zykan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 Ermittlungsergebnisse [de] Ermittlungsergebnisse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 Küss die Hand! [de] Küss die Hand! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 Derby [de] Derby การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 hinters [de] hinters การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 weht, wehte, geweht [de] weht, wehte, geweht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 ich wehe [de] ich wehe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 du wehst [de] du wehst การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2016 sie weht [de] sie weht การออกเสียง 0คะแนนโหวต