คำออกเสียงโดยBartlebyใน Forvo หน้า10.

สมาชิก: Bartleby บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อBartlebyออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/05/2015 Zinnglasur [de] Zinnglasur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2015 materialabtragend [de] materialabtragend การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2015 ultraschallunterstützt [de] ultraschallunterstützt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2015 Urmaterie [de] Urmaterie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2015 Ablauffiktion [de] Ablauffiktion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2015 Kapitaltranche [de] Kapitaltranche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2015 Portfolio-Hypothek [de] Portfolio-Hypothek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2015 Festzinsblock [de] Festzinsblock การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2015 Elastizitätsinkongruenz [de] Elastizitätsinkongruenz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2015 Margeneffekt [de] Margeneffekt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2015 Zentraldisposition [de] Zentraldisposition การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2015 Adjustierungsfaktor [de] Adjustierungsfaktor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2015 Anpassungsregel [de] Anpassungsregel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2015 Devisenoption [de] Devisenoption การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2015 Festzinsgeschäft [de] Festzinsgeschäft การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2015 Festzinslücken [de] Festzinslücken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2015 Existenzaussage [de] Existenzaussage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2015 Kundenposition [de] Kundenposition การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2015 Zinserlös [de] Zinserlös การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2015 Geldaufnahme [de] Geldaufnahme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/05/2015 Heinrich Pommerenke [de] Heinrich Pommerenke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 Herpes zoster [de] Herpes zoster การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 glomerulonephritis [de] glomerulonephritis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 Streptokokke [de] Streptokokke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 obligat [de] obligat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 Sirotinski [de] Sirotinski การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 Kärner [de] Kärner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 Isolationspegel [de] Isolationspegel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 Grumme [de] Grumme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2015 Zaengl [de] Zaengl การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อBartleby


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 188.300 (133 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 38.647

จำนวน ผู้ที่โหวต: 721คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 497.826


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 9

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2