ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/11/2015 Kontrastierung [de] Kontrastierung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2015 erheblich [de] erheblich การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2015 widersteht [de] widersteht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2015 glühn [de] glühn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2015 Adern [de] Adern การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2015 Atomphysiker [de] Atomphysiker การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2015 Notizbüchlein [de] Notizbüchlein การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2015 Stablampe [de] Stablampe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2015 Sonderbotschafterinnen [de] Sonderbotschafterinnen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2015 Sonderbotschafterin [de] Sonderbotschafterin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2015 Sonderbotschafter [de] Sonderbotschafter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2015 Ratzborg [nds] Ratzborg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2015 Zerbst [nds] Zerbst การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2015 Allenstein [nds] Allenstein การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2015 Holsten [nds] Holsten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2015 Hamborger [nds] Hamborger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2015 Haselhorst [de] Haselhorst การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2015 Betttuch [de] Betttuch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2015 duftige Gardine [de] duftige Gardine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2015 Klubtisch [de] Klubtisch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2015 Kantschnieder [de] Kantschnieder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2015 joggt [de] joggt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2015 Udo Dirkschneider [de] Udo Dirkschneider การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2015 Wilhelm Olbers Focke [de] Wilhelm Olbers Focke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2015 lasest [de] lasest การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2015 Klosettpapier [de] Klosettpapier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 Einzelbenotung [de] Einzelbenotung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 Teamspieler [de] Teamspieler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 Intimgegner [de] Intimgegner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2015 Substanzsicherung [de] Substanzsicherung การออกเสียง 0คะแนนโหวต