ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/02/2016 Aktivierungsmöglichkeit [de] Aktivierungsmöglichkeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 Aktivierungskraft [de] Aktivierungskraft การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 Aktivierungspauschale [de] Aktivierungspauschale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 Aktivierungspfad [de] Aktivierungspfad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 Aktivierungsprotein [de] Aktivierungsprotein การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 Aktivierungsschlüssel [de] Aktivierungsschlüssel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 Aktivierungsseite [de] Aktivierungsseite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 Plattenblöcke [de] Plattenblöcke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 Bleigitter [de] Bleigitter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 Entgasungsöffnung [de] Entgasungsöffnung การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/02/2016 Polbrücke [de] Polbrücke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 Plusgitter [de] Plusgitter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 Plusplatte [de] Plusplatte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 Gasungsspannung [de] Gasungsspannung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 Schnellladung [de] Schnellladung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 Minusplatte [de] Minusplatte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 Wasserzersetzung [de] Wasserzersetzung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 Bleischwamm [de] Bleischwamm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 Gesellschaftslehre [de] Gesellschaftslehre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 sanktionsgeplagt [de] sanktionsgeplagt การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/02/2016 Blockdeckel [de] Blockdeckel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 gynäkologische [de] gynäkologische การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/02/2016 Notenskala [de] Notenskala การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 Batterielebensdauer [de] Batterielebensdauer การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/02/2016 Sabine Schmitz [de] Sabine Schmitz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 Akzeptanzzeichen [de] Akzeptanzzeichen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 Servicebereitstellung [de] Servicebereitstellung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 Sabber [de] Sabber การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 Scheckzahlungssystem [de] Scheckzahlungssystem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/02/2016 Charterjet [de] Charterjet การออกเสียง 0คะแนนโหวต