ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/06/2016 Phenylbutazon [de] Phenylbutazon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2016 der Arzt hat Sprechstunde [de] der Arzt hat Sprechstunde การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/06/2016 Facharzt für innere Krankheiten [de] Facharzt für innere Krankheiten การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/06/2016 sterbend [de] sterbend การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2016 ich bemühe mich [de] ich bemühe mich การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2016 ausländische [de] ausländische การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2016 ausländischen [de] ausländischen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2016 ausländisches [de] ausländisches การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2016 im Hinblick auf [de] im Hinblick auf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2016 ausländischer [de] ausländischer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2016 wir bemühen uns [de] wir bemühen uns การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2016 Einstellung gegenüber [de] Einstellung gegenüber การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2016 Doktoranden [de] Doktoranden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2016 zurückkehrt [de] zurückkehrt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2016 Haltung [de] Haltung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2016 Vorderpfote [de] Vorderpfote การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2016 Bandenchef [de] Bandenchef การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2016 Planerinnen [de] Planerinnen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2016 Schüttorf [de] Schüttorf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2016 wir unterhalten uns [de] wir unterhalten uns การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2016 unterhalten wir uns [de] unterhalten wir uns การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2016 In Bezug auf [de] In Bezug auf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2016 Gajowiy [de] Gajowiy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2016 Kantors Sepherl [de] Kantors Sepherl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2016 Hummel [de] Hummel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2016 mein Vater [de] mein Vater การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2016 Feuerhagel [de] Feuerhagel การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/06/2016 Wassertretanlage [de] Wassertretanlage การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/06/2016 Funkaufklärung [de] Funkaufklärung การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/06/2016 Gotthard-Basistunnel [de] Gotthard-Basistunnel การออกเสียง 0คะแนนโหวต