ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/05/2016 die Spezialität [de] die Spezialität การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 der Reiseführer [de] der Reiseführer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 der Trainer [de] der Trainer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 der Entwickler [de] der Entwickler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 die Größe [de] die Größe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 offenbar [de] offenbar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 drehen sich [de] drehen sich การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 sich drehen [de] sich drehen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 sich ballen [de] sich ballen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 Aszites [de] Aszites การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/05/2016 Westrupp [de] Westrupp การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 der Bürger [de] der Bürger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 der Heimwerker [de] der Heimwerker การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 der Name [de] der Name การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 die Gruppe [de] die Gruppe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 der Anfänger [de] der Anfänger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 Perlwein [de] Perlwein การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 die Gemeinde [de] die Gemeinde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 der Herr [de] der Herr การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 die Verbindung [de] die Verbindung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 das Verhältnis [de] das Verhältnis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 die Babys [de] die Babys การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 die Bevölkerung [de] die Bevölkerung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 der Gast [de] der Gast การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 ballen [de] ballen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 Glück und Glas, wie leicht bricht das [de] Glück und Glas, wie leicht bricht das การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 das Fahrzeug [de] das Fahrzeug การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 das Publikum [de] das Publikum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 die Sehenswürdigkeiten [de] die Sehenswürdigkeiten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2016 aufs Neue [de] aufs Neue การออกเสียง 0คะแนนโหวต