คำออกเสียงโดยBartlebyใน Forvo หน้า10.

สมาชิก: Bartleby บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อBartlebyออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/10/2014 Schönfließ [de] Schönfließ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2014 Spülicht [de] Spülicht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2014 Steege [de] Steege การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2014 Gräwers [de] Gräwers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2014 Staatsmann [de] Staatsmann การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2014 schrievst [nds] schrievst การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2014 togliek [nds] togliek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2014 gongen [de] gongen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2014 peloton [de] peloton การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/10/2014 Kinderschänderinnen [de] Kinderschänderinnen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2014 Kinderschänderin [de] Kinderschänderin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2014 bankett [de] bankett การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2014 Snaresinselpinguin [de] Snaresinselpinguin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2014 Sonnenblumenkuchen [de] Sonnenblumenkuchen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2014 Sommerkurort [de] Sommerkurort การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2014 Sonnenblumenstengel [de] Sonnenblumenstengel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2014 Sperrbaum [de] Sperrbaum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2014 Sperrhaken [de] Sperrhaken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2014 Haifischbecken [de] Haifischbecken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2014 Zierfandler [de] Zierfandler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2014 feuerverzögernd [de] feuerverzögernd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2014 diebstahlgeschützt [de] diebstahlgeschützt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2014 Land und Leute [de] Land und Leute การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2014 Badgewicht [de] Badgewicht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2014 Siebener [de] Siebener การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2014 Sepharde [de] Sepharde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2014 Der Hauptmann von Köpenick [de] Der Hauptmann von Köpenick การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2014 Olympiateam [de] Olympiateam การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2014 Rhythmische Sportgymnastik [de] Rhythmische Sportgymnastik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2014 aufgemöbelt [de] aufgemöbelt การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อBartleby


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 170.066 (81 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 35.090

จำนวน ผู้ที่โหวต: 268คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 204.794


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 11

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2