ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/07/2016 fühltest [de] fühltest การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 fühlte [de] fühlte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 soff [de] soff การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 meteorologie [de] meteorologie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 geh [de] geh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 Zahlungswünsche [de] Zahlungswünsche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 Zahlungswunsch [de] Zahlungswunsch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 Käufer [de] Käufer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 Hilfswillige [de] Hilfswillige การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 zirzensisch [de] zirzensisch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 eskapistisch [de] eskapistisch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 gestatte [de] gestatte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 nacheinanderfolgend [de] nacheinanderfolgend การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 Herzverfettung [de] Herzverfettung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 Zahlbarstellung [de] Zahlbarstellung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 ich habe Durst [de] ich habe Durst การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 ich habe Hunger [de] ich habe Hunger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 marmeladen [de] marmeladen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 Müslis [de] Müslis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2016 saust [de] saust การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2016 Maultaschen [de] Maultaschen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2016 im Gefängnis [de] im Gefängnis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2016 trockener [de] trockener การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2016 steht unter Verdacht [de] steht unter Verdacht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2016 Widerstande [de] Widerstande การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2016 vielfältiger [de] vielfältiger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2016 widerstanden [de] widerstanden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2016 fordern auf [de] fordern auf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2016 wählt aus [de] wählt aus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2016 enttäuschte [de] enttäuschte การออกเสียง 0คะแนนโหวต