คำออกเสียงโดยBartlebyใน Forvo หน้า10.

สมาชิก: Bartleby บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อBartlebyออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
13/04/2014 Schulzenfeldstraße [de] Schulzenfeldstraße การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Strukturprozess [de] Strukturprozess การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Strukturerhaltung [de] Strukturerhaltung การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Stabilitätspostulat [de] Stabilitätspostulat การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Stabilitätssuggestion [de] Stabilitätssuggestion การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Subjektivierungsdebatte [de] Subjektivierungsdebatte การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Vorwurfsvokabular [de] Vorwurfsvokabular การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Diffamierungsvokabular [de] Diffamierungsvokabular การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Aushandlungssystem [de] Aushandlungssystem การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Arbeitssoziologe [de] Arbeitssoziologe การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Attributionsfehler [de] Attributionsfehler การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Konfliktminimierung [de] Konfliktminimierung การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Kontingenzproblem [de] Kontingenzproblem การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Kartellstruktur [de] Kartellstruktur การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Korrekturvokabular [de] Korrekturvokabular การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Korrespondenzverzerrung [de] Korrespondenzverzerrung การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Funktionsdefinition [de] Funktionsdefinition การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Fehlattribution [de] Fehlattribution การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Institutionentheorie [de] Institutionentheorie การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Irritationspotenzial [de] Irritationspotenzial การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Interaktionsordnung [de] Interaktionsordnung การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Illustrationszweck [de] Illustrationszweck การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Integrationslogik [de] Integrationslogik การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Interessenorientierung [de] Interessenorientierung การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Entpersönlichung [de] Entpersönlichung การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Unterstützungsbereitschaft [de] Unterstützungsbereitschaft การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Reparaturprotein [de] Reparaturprotein การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Rationalitätsvorstellung [de] Rationalitätsvorstellung การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Revitalisierungstendenz [de] Revitalisierungstendenz การออกเสียง คะแนนโหวต
13/04/2014 Gegentendenz [de] Gegentendenz การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

เว็บ: http://www.theaternetz.org/wolfgangbinder

ติดต่อBartleby


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 141.463 (71 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 26.706

จำนวน ผู้ที่โหวต: 158คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 133.378


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 13

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1