คำออกเสียงโดยBartlebyใน Forvo หน้า10.

สมาชิก: Bartleby บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อBartlebyออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/07/2014 Stenzhorn [de] Stenzhorn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 Schlarb [de] Schlarb การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 Insolvenzstatistik [de] Insolvenzstatistik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 entwicklungsbeeinträchtigend [de] entwicklungsbeeinträchtigend การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 Eigenkapitalbasis [de] Eigenkapitalbasis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 bestandsgefährdend [de] bestandsgefährdend การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 Nachfolgegeneration [de] Nachfolgegeneration การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 Insolvenzanmeldung [de] Insolvenzanmeldung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 eigenkapitalersetzend [de] eigenkapitalersetzend การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 Insolvenzgründe [de] Insolvenzgründe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 Forderungsbestände [de] Forderungsbestände การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 Kreditunwürdigkeit [de] Kreditunwürdigkeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 Forderungsausfälle [de] Forderungsausfälle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 Managementfehler [de] Managementfehler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 Eigentumsträger [de] Eigentumsträger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 Frühwarnindikator [de] Frühwarnindikator การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 Dichtölbehälter [de] Dichtölbehälter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 Wat mutt, dat mutt. [nds] Wat mutt, dat mutt. การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 Morgen is ok noch'n Dag. [nds] Morgen is ok noch'n Dag. การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 Na de Arbeit is goot liggen. [nds] Na de Arbeit is goot liggen. การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 Feuchtlebensraum [de] Feuchtlebensraum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 hundertzwei [de] hundertzwei การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 hundertelf [de] hundertelf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 neunhundertachtundneunzig [de] neunhundertachtundneunzig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 zweihunderteins [de] zweihunderteins การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 zweihundertzwei [de] zweihundertzwei การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 Individualtourist [de] Individualtourist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 Individualtouristin [de] Individualtouristin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 Individualtouristinnen [de] Individualtouristinnen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 Individualtourismus [de] Individualtourismus การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อBartleby


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 158.905 (74 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 31.061

จำนวน ผู้ที่โหวต: 207คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 167.351


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 11

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1