ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
20/09/2015 Preußenlied [de] Preußenlied การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 Verdoppelungszeit [de] Verdoppelungszeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 Portobello [de] Portobello การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 Zuchtchampignon [de] Zuchtchampignon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 sich vor Lachen biegen [de] sich vor Lachen biegen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 auf Biegen und Brechen [de] auf Biegen und Brechen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 Blätterpilz [de] Blätterpilz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 Patrokles [de] Patrokles การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 Niobe [de] Niobe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 Milchgeschäft [de] Milchgeschäft การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 Rustow [de] Rustow การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 Dreifeldersystem [de] Dreifeldersystem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 Hahnverlängerung [de] Hahnverlängerung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 dritt [de] dritt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 Abzweig [de] Abzweig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 Gegenstücke [de] Gegenstücke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 Lehrerberuf [de] Lehrerberuf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 Röntgenbildbetrachter [de] Röntgenbildbetrachter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 Maschinenwesen [de] Maschinenwesen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 Musicalregisseur [de] Musicalregisseur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 Menschenskind [de] Menschenskind การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 Spitzenwert-Thermometer [de] Spitzenwert-Thermometer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 Fortsetzungen [de] Fortsetzungen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 die Achseln zucken [de] die Achseln zucken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 mit den Achseln zucken [de] mit den Achseln zucken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2015 seidenen [de] seidenen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2015 Schraubfittinge [de] Schraubfittinge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2015 hinuntergedrückt [de] hinuntergedrückt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2015 herunterdrücken [de] herunterdrücken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2015 Rundumgummizug [de] Rundumgummizug การออกเสียง 0คะแนนโหวต