คำออกเสียงโดยBartlebyใน Forvo หน้า10.

สมาชิก: Bartleby บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อBartlebyออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/02/2015 Großcomputer [de] Großcomputer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Mischkompositum [de] Mischkompositum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Großmanager [de] Großmanager การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Kompaktcomputer [de] Kompaktcomputer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Großlobbyist [de] Großlobbyist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Grillsteckdose [de] Grillsteckdose การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Leseboom [de] Leseboom การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Mietservice [de] Mietservice การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Airbusreihe [de] Airbusreihe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Erbes [de] Erbes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Niemair [de] Niemair การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Nonseid [de] Nonseid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Nöfer [de] Nöfer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 norra [de] norra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Nölker [de] Nölker การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Obitz [de] Obitz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Opalka [de] Opalka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Pagiela [de] Pagiela การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Patrosio [de] Patrosio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 pente [de] pente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Pesch [de] Pesch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Peternek [de] Peternek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Petrides [de] Petrides การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 publicitywirksam [de] publicitywirksam การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 festivalsüchtig [de] festivalsüchtig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 whiskywürzig [de] whiskywürzig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 juryfrei [de] juryfrei การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 importfördernd [de] importfördernd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 computerberechnet [de] computerberechnet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 rekordjagend [de] rekordjagend การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อBartleby


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 182.701 (119 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 37.365

จำนวน ผู้ที่โหวต: 663คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 302.284


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 11

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2