คำออกเสียงโดยBartlebyใน Forvo หน้า10.

สมาชิก: Bartleby บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อBartlebyออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
16/12/2014 Sinnherauskitzler [de] Sinnherauskitzler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Subversitätenhändler [de] Subversitätenhändler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Sprachdrechseln [de] Sprachdrechseln การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Kabarettgeschichte [de] Kabarettgeschichte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Naziknast [de] Naziknast การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Subversivsubtilitäten [de] Subversivsubtilitäten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Hähnchendöner [de] Hähnchendöner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Hörbuchproduktion [de] Hörbuchproduktion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Wortkanonade [de] Wortkanonade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Bühnentauglichkeit [de] Bühnentauglichkeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Szeniker [de] Szeniker การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Missbach [de] Missbach การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Frauenensemble [de] Frauenensemble การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Burgensemble [de] Burgensemble การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Erinnerungspassage [de] Erinnerungspassage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Kostümwechsel [de] Kostümwechsel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Damenensemble [de] Damenensemble การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Kralicek [de] Kralicek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Unglückswesen [de] Unglückswesen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Nachdenkblick [de] Nachdenkblick การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Umwandlungsbeschluss [de] Umwandlungsbeschluss การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Rabattmarkenheft [de] Rabattmarkenheft การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Siegmund Sredzki [de] Siegmund Sredzki การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Markensammlung [de] Markensammlung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Pfund Sterling [de] Pfund Sterling การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/12/2014 Maschinenschrift [de] Maschinenschrift การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Spitzenreiter [de] Spitzenreiter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Maschinenschreiberin [de] Maschinenschreiberin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Messequartier [de] Messequartier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2014 Materiallieferung [de] Materiallieferung การออกเสียง 1คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อBartleby


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 178.494 (85 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 36.753

จำนวน ผู้ที่โหวต: 340คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 232.367


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 10

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2