ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/04/2016 gesamten [de] gesamten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 das Gesetz gebrochen [de] das Gesetz gebrochen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 ist gescheitert [de] ist gescheitert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 zweite Chance [de] zweite Chance การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 Der Letzte macht das Licht aus [de] Der Letzte macht das Licht aus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 Sieh dir mal [de] Sieh dir mal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 erfuhr von [de] erfuhr von การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 sah auf die Uhr [de] sah auf die Uhr การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 Das war knapp [de] Das war knapp การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 nicht in der Lage [de] nicht in der Lage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 findet statt [de] findet statt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 demselben [de] demselben การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 Nuklidinventarprogramm [de] Nuklidinventarprogramm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 blickweit [de] blickweit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 Bettleserin [de] Bettleserin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2016 an der Universität [de] an der Universität การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/04/2016 Nach dem Krieg [de] Nach dem Krieg การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/04/2016 rückt immer näher [de] rückt immer näher การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/04/2016 auf der Straße [de] auf der Straße การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/04/2016 die meisten [de] die meisten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2016 auf welche Weise [de] auf welche Weise การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/04/2016 ergab sich [de] ergab sich การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2016 an dieser Stelle [de] an dieser Stelle การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/04/2016 etwas zum besten geben [de] etwas zum besten geben การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/04/2016 zu schaffen machen [de] zu schaffen machen การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/04/2016 ginget [de] ginget การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/04/2016 desideratum [de] desideratum การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/04/2016 körperreich [de] körperreich การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/04/2016 Fußstoß [de] Fußstoß การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/04/2016 Gunsten [de] Gunsten การออกเสียง 0คะแนนโหวต