คำออกเสียงโดยBartlebyใน Forvo หน้า10.

สมาชิก: Bartleby บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อBartlebyออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/04/2015 Neyer [de] Neyer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Nikorowitsch [de] Nikorowitsch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Radinger [de] Radinger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Rödig [de] Rödig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Sawert [de] Sawert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Seuser [de] Seuser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Skaide [de] Skaide การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Nitzschner [de] Nitzschner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Schanowski [de] Schanowski การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Marienburger Allee [de] Marienburger Allee การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 ‎Referenzkonfiguration [de] ‎Referenzkonfiguration การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Paust [de] Paust การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Schilken [de] Schilken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Pahlhammer [de] Pahlhammer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Undritz [de] Undritz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Seesing [de] Seesing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Verzerrungszustände [de] Verzerrungszustände การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Stachon [de] Stachon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Nückel [de] Nückel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Kälicke [de] Kälicke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Launhardt [de] Launhardt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Lawo [de] Lawo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Braungard [de] Braungard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Kaupe [de] Kaupe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Scherbandgefüge [de] Scherbandgefüge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Niederkirchnerstraße [de] Niederkirchnerstraße การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Flockengewimmel [de] Flockengewimmel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Eigenheimcheck [de] Eigenheimcheck การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Atemsäule [de] Atemsäule การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 Raumdrittel [de] Raumdrittel การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อBartleby


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 184.379 (128 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 37.628

จำนวน ผู้ที่โหวต: 696คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 398.610


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 11

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2