คำออกเสียงโดยBartlebyใน Forvo หน้า10.

สมาชิก: Bartleby บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อBartlebyออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/07/2014 knickerig [nds] knickerig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 kniepig [nds] kniepig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 kniepsch [nds] kniepsch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 netig [nds] netig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 neetsch [nds] neetsch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 neetschig [nds] neetschig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 pinselig [nds] pinselig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 pennschieterig [nds] pennschieterig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 naterg [nds] naterg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 Gequüüch [nds] Gequüüch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 Quüücheree [nds] Quüücheree การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 Quüücherie [nds] Quüücherie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 Quöchelee [nds] Quöchelee การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 Quöchelie [nds] Quöchelie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 Gnuchelee [nds] Gnuchelee การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 Gnudderee [nds] Gnudderee การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 Gnuckseree [nds] Gnuckseree การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 Gludderee [nds] Gludderee การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 Huchelie [nds] Huchelie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 Gnuchelie [nds] Gnuchelie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 Gnudderie [nds] Gnudderie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 Gludderie [nds] Gludderie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 Gnuckserie [nds] Gnuckserie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 Huchelee [nds] Huchelee การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 Knuutscheree [nds] Knuutscheree การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 Knuutscherie [nds] Knuutscherie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 Snüteree [nds] Snüteree การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 Snüterie [nds] Snüterie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 verargert [nds] verargert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2014 verlahmt [nds] verlahmt การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อBartleby


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 159.553 (76 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 31.378

จำนวน ผู้ที่โหวต: 211คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 168.692


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 10

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1