ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/11/2016 Unterrichtsplanung [de] Unterrichtsplanung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Überseering [de] Überseering การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Kunstpassage [de] Kunstpassage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Kunsthofpassage [de] Kunsthofpassage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Kunstschaufenster [de] Kunstschaufenster การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Kneipenrestaurant [de] Kneipenrestaurant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Overbeckstraße [de] Overbeckstraße การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Fotoinitiative [de] Fotoinitiative การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Jubiläumsjahrgang [de] Jubiläumsjahrgang การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Magensaftbildung [de] Magensaftbildung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Prießnitzstraße [de] Prießnitzstraße การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Pomeranzenschale [de] Pomeranzenschale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Tausendgüldenkräuter [de] Tausendgüldenkräuter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Heilpflanzenlexikon [de] Heilpflanzenlexikon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Essgenuss [de] Essgenuss การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Enzianwurzel [de] Enzianwurzel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Engelwurztee [de] Engelwurztee การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Stadtjubiläen [de] Stadtjubiläen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Schafgarbenkraut [de] Schafgarbenkraut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Studienkompass [de] Studienkompass การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Schafgarbentee [de] Schafgarbentee การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 gallenflussanregend [de] gallenflussanregend การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Nutztierwissenschaft [de] Nutztierwissenschaft การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Appetitanregung [de] Appetitanregung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Angelikawurzel [de] Angelikawurzel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Angelikawurzelöl [de] Angelikawurzelöl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Angelikafrüchte [de] Angelikafrüchte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Angelikakraut [de] Angelikakraut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 Angelikatee [de] Angelikatee การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2016 ‎Apothekenfinder [de] ‎Apothekenfinder การออกเสียง 0คะแนนโหวต