ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/01/2009 Vermittler [de] Vermittler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2009 Zivilisation [de] Zivilisation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2009 umgebracht [de] umgebracht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2009 zwingend [de] zwingend การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2009 etage [de] etage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2009 mächtig [de] mächtig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2009 einseitig [de] einseitig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2009 ewig [de] ewig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2009 Jahrzehnt [de] Jahrzehnt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2009 Katholiken [de] Katholiken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2009 unterrichtet [de] unterrichtet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2009 beschließen [de] beschließen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2009 Bruno [de] Bruno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2009 Polizist [de] Polizist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2009 Ängste [de] Ängste การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2009 mafia [de] mafia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2009 ausführlich [de] ausführlich การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/01/2009 verwirklicht [de] verwirklicht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2009 devise [de] devise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2009 Wahrscheinlichkeit [de] Wahrscheinlichkeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2009 Broschüre [de] Broschüre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2009 Sparte [de] Sparte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2009 Abitur [de] Abitur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/01/2009 Wille [de] Wille การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/01/2009 anderthalb [de] anderthalb การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2009 wen [de] wen การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/01/2009 realisieren [de] realisieren การออกเสียง -1คะแนนโหวต
25/01/2009 Verwaltungsgericht [de] Verwaltungsgericht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2009 auswählen [de] auswählen การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/01/2009 Hilfen [de] Hilfen การออกเสียง 0คะแนนโหวต