ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/04/2016 Suraiya Faroqhi [de] Suraiya Faroqhi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Dean Kukan [de] Dean Kukan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Mewael [de] Mewael การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Ginsburgh [de] Ginsburgh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Morris Trachsler [de] Morris Trachsler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Reto Schäppi [de] Reto Schäppi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Reto Suri [de] Reto Suri การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Damien Brunner [de] Damien Brunner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Kevin Sharp [de] Kevin Sharp การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Dennis Endras [de] Dennis Endras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Yasin Ehliz [de] Yasin Ehliz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Roman Josi [de] Roman Josi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Yannic Seidenberg [de] Yannic Seidenberg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Reto Berra [de] Reto Berra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Nikolai Goc [de] Nikolai Goc การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Kevin Fiala [de] Kevin Fiala การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Daniel Pietta [de] Daniel Pietta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 fahre [de] fahre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2009 Vermittler [de] Vermittler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2009 Zivilisation [de] Zivilisation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2009 umgebracht [de] umgebracht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2009 zwingend [de] zwingend การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2009 etage [de] etage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2009 mächtig [de] mächtig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2009 einseitig [de] einseitig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2009 ewig [de] ewig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2009 Jahrzehnt [de] Jahrzehnt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2009 Katholiken [de] Katholiken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2009 unterrichtet [de] unterrichtet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2009 beschließen [de] beschließen การออกเสียง 0คะแนนโหวต